Logo
Wydrukuj tę stronę

Działania „Solidarności” na rzecz młodych pokazane jako dobra praktyka na konferencji Komitetu Młodych EKZZ

Działania „Solidarności” na rzecz młodych pokazane jako dobra praktyka na konferencji Komitetu Młodych EKZZ

W szwedzkiej Akersberdze, w dniach 2-4 października, odbyła się konferencja podsumowująca projekt Komitetu Młodych EKZZ „wzmocnienie uczestnictwa związków zawodowych w działaniach na rzecz poprawy jakości rozwiązań umożliwiających wejście na rynek pracy młodych osób w Europie”.

W czasie konferencji wiele uwagi poświęcano sytuacji młodych na rynku pracy, w szczególności w okresie kryzysu ekonomicznego. Mówiono o niskiej jakości zatrudnienia, ograniczeniu dostępności do usług publicznych oraz do systemów ubezpieczenia społecznego. Wiele uwagi poświęcono zagrożeniom i szansom jakie są związane z nowymi technologiami. Analizowano także potencjał jaki istnieje we współpracy z różnymi podmiotami na rzecz osiągania celów związków zawodowych.

Najważniejsze było jednak przedstawienie wstępnej wersji raportu podsumowującego projekt. Analizie poddano stopień zadowolenia związków zawodowych z uczestnictwa w tworzeniu różnego rodzaju rozwiązań, które wdrażają polityki europejskie na rzecz młodych osób, do których zalicza się Gwarancje dla Młodzieży, Europejski Sojusz na rzecz Kształcenia Zawodowego, a także Ramę Jakości Staży. Raport zawiera wiele ciekawych wniosków oraz konkretnych rekomendacji. Co ma szczególną wartość, to wskazanie dobrych praktyk z poszczególnych krajów europejskich. Działania NSZZ „Solidarność” w tym zakresie, obok 10 innych, zostały do nich zaliczone. Zwrócono uwagę na to, że nasza organizacja skutecznie wykorzystała instrumenty trójstronnego dialogu społecznego. Podkreślono także, że „Solidarność” dobrze wykorzystuje mechanizmy współpracy z innymi podmiotami, które mają wpływ na polityki rynku pracy w Polsce. Ostateczna wersja projektu zostanie przedstawiona 22 listopada.

NSZZ „Solidarność” na konferencji reprezentowali Karol Kamiński, Przewodniczący Regionalnej Sekcji Młodych ZR Wielkopolska oraz Mateusz Szymański Pełnomocnik ds. Młodych Komisji Krajowej.

msz

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.