Menu

Semestr europejski z agendą trochę bardziej prospołeczną

Na szczycie przywódców państw UE który rozpoczyna się 28 czerwca zatwierdzone zostaną zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach semestru europejskiego 2018.

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych z wyraźnym zadowoleniem powitała tegoroczną edycję zaleceń, podkreślając, że  więcej uwagi niż w latach ubiegłych poświęcono kwestiom społecznym.

- Zalecenia dotyczące ograniczania deficytów budżetowych są w pewnym stopniu zrównoważone przez propozycje dotyczące praw społecznych oraz kwestii umiejętności i kompetencji -podkreśla Katja Lehto Komulainen, zastępca sekretarza generalnego EKZZ. – Rozczarowujące jest to, że nie pojawiają się rekomendacje dotyczące wzrostu ustawowej płacy minimalnej czy ograniczenia promocji planów podatkowych obniżających dochody budżetowe. Ważne jednak jest to, że przygotowane przez Komisję Europejską propozycje wskazują na zmianę podejścia do semestru europejskiego, który ma mieć nie tylko charakter ekonomiczny, ale także i społeczny – dodaje.

W ocenie EKZZ do pozytywnych elementów zaleceń dla poszczególnych krajów należą przykładowo:

·    promowanie wyższego wzrostu płac w Niemczech i Holandii;

·    zwiększenie inwestycji w Niemczech i Holandii oraz inwestycje publiczne w Hiszpanii;

·    zmniejszenie zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć w Estonii i zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy w Austrii, Słowacji i we Włoszech;

·    aktywna polityka rynku pracy w Polsce, Belgii i Czechach;

·    redukcja ubóstwa w Chorwacji i na Litwie;

·    opieka nad dziećmi we Włoszech, Polsce i Słowacji;

·    promowanie stałych umów o pracę w Holandii, Hiszpanii, Portugalii i Polsce;

·    poprawa dialogu społecznego w Rumunii i na Węgrzech;

·    ustalanie minimalnej płacy w Rumunii.

O rekomendacjach dla Polski pisaliśmy tutaj.

- Widać wyraźnie, że europejski Filar praw socjalnych zaczyna już wpływać na zmianę myślenia planistów Komisji o zarządzaniu gospodarczym w UE. Teraz ważne jest stworzenie stałego łącznika pomiędzy implementacją Filaru a semestrem europejskim – komentuje Sławomir Adamczyk, szef Działu Branżowo-Konsultacyjnego  KK NSZZ Solidarność”. - Pozwoli to na uczynienie z semestru całościowego mechanizmu „sterowania” unijną gospodarką nie tylko w perspektywie bezpieczeństwa makroekonomicznego. Z drugiej strony wzmocni znaczenie Filaru w państwach takich jak Polska, gdzie wciąż nie jest on traktowany serio przez agendy rządowe – dodaje ekspert.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.