Menu

Ocena Komisji Europejskiej: jest dobrze, ale brakuje wizji na przyszłość

15 czerwca w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rekomendacji krajowych dla Polski przyjętych przez Komisję Europejską w ramach procedury Semestru Europejskiego.

W spotkaniu obok partnerów społecznych oraz reprezentantów środowiska naukowego wzięli udział przedstawiciele Dyrekcji Generalnej KE ds. finansów - Kerstin Jorna, Zastępca Dyrektora Generalnego i Michael Stierle, Zastępca Szefa Wydziału w DG ECFIN.

Zgodnie z procedurą Semestru Europejskiego na obecnym etapie rekomendacje krajowe przygotowane przez Komisję Europejską trafią do Rady i w połowie lipca zostaną przez nią ostatecznie przyjęte.

Rekomendacje Krajowe dla Polski w tym roku obejmują takie wskazówki jak:  

·   Zapewnienie, by stopa wzrostu nominalnego publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 4,2% w 2019 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,6 % PKB.

·   Podjęcie działań w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych, w tym przez reformę procesu budżetowego.

·   Konieczność podjęcia działań w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy, w tym przez poprawę dostępu do opieki nad dziećmi i rozwój umiejętności przydatnych na rynku pracy, zwłaszcza przez wspieranie uczenia się dorosłych, oraz w celu likwidacji utrzymujących się przeszkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia.

·   Zapewnienie stabilności i adekwatności systemu emerytalnego przez wprowadzenie środków służących podwyższeniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez reformę preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych.

·   Potrzebę wzmocnienia zdolności gospodarki do innowacji, w tym przez wspieranie ściślejszej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi.

·  Dążenie do poprawy otoczenia regulacyjnego, w szczególności przez zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i społecznych w procesie legislacyjnym.

Kerstin Jorna podkreśliłą, że Semestr Europejski nie jest procesem top- down ale wynikiem dialogu z państwami członkowskimi. W wypadku Polski zadowalający jest imponujący wzrost gospodarczy, ale przedmiotem pewnego zaniepokojenia Komisji jest brak jasności co do scenariusza podejmowania przez nasz kraj działań, które zabezpieczyłyby ten wzrost w okresie średnioterminowym.  W tym kontekście Michael Stier wskazał, że obawy Komisji wzbudza dynamicznie spadająca stopa zastąpienia świadczeń emerytalnych w Polsce (stopa zastąpienia to relacja pomiędzy emerytura a ostatnim wynagrodzeniem). Przy utrzymaniu tej tendencji Polska może być zmuszona do wydatkowania znacznie większych środków na pomoc społeczną w okresie średnioterminowym.

W trakcie dyskusji artykułowane były różne poglądy. Przykładowo prof. Maciej Krzak (Uczelnia Łazarskiego) podniósł kwestię, czy rząd PiS w ogóle realizuje cele gospodarki wolnorynkowej, wskazując na repolonizację sektora bankowego, ograniczenia w obrocie ziemi rolniczej oraz wprowadzenie częściowego zakazu prowadzenia handlu w niedzielę. Profesor zwrócił uwagę, że przy takim wzroście gospodarczym z jakim mamy obecnie do czynienia Polska powinna mieć nadwyżkę budżetową.

Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność wskazała, że zalecenia Komisji dotyczące  rozwoju umiejętności oraz uczenia się dorosłych powtarzają się co roku w kolejnych rekomendacjach, ale są sformułowane w sposób zbyt ogólny, co powoduje że polski rząd nie traktuje tego poważnie. W ocenie ekspertki Solidarności skutkuje to m.in. tym, że środki Funduszu Pracy nie są przeznaczane na dostosowanie kwalifikacji siły roboczej do potrzeb  rewolucji technicznej 4.0, a rząd traktuje Fundusz Pracy jak „skarbonkę” z której można czerpać na dowolne inne potrzeby.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.