Menu

Skuteczność w europejskim dialogu społecznym

Na zdjęciu B. Bechter, koordynator projektu Na zdjęciu B. Bechter, koordynator projektu

Jak wiadomo dialog społeczny odbywa się na różnych poziomach, w tym na poziomie europejskim. Jednym z jego rodzajów jest dialog sektorowy. Podczas warsztatów, które odbyły się w Brukseli w dniu 22 marca 2018 r. przedstawiono wyniki pogłębionych badań dotyczących stanu dialogu społecznego w sektorach: zdrowia oraz metalowym. Badanie zostało zrealizowane dzięki środkom pochodzącym z Komisji Europejskiej. Sam projekt nosił nazwę „Zaangażowanie partnerów społecznych oraz ich skuteczność w europejskim dialogu społecznym”.

Najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonej analizy wskazują na to, że kluczowe są trzy czynniki, które mogą wzmacniać lub osłabiać dialog. Są to: tematy, które powinny być istotne dla dwóch stron dialogu; zasoby, które oznaczają potencjał organizacji do tego by brać czynny udział w sektorowym europejskim dialogu społecznym (SEDS), a więc zasoby ludzkie, wiedza, dostęp do wiedzy eksperckiej, umiejętności, znajomość języków obcych; oraz uczestnicy (aktorzy), których cechuje wiedza na temat sektora, doświadczenie, ciągłość prac, mandat, autonomia i ponownie, znajomość języków obcych. Wszystkie trzy czynniki są jednocześnie uzupełniane przez zaufanie.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.speed.uk.

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.