Menu

KE proponuje nowe instrumenty pogłębiania integracji unijnego rynku pracy

Koncepcja europejskiej inspekcji pracy oraz jednolitego numeru ubezpieczeniowego to zagadnienia które 11 grudnia były przedmiotem wstępnych konsultacji Komisji z europejskimi partnerami społecznymi.

Unijna inspekcja pracy miałaby koncentrować swoją aktywność wokół różnych form ponadgranicznej mobilności pracowników takich jak wykonywanie pracy w innym państwie członkowskim w oparciu o swobodę przepływu osób, delegowanie czy wysoce mobilna praca kierowców.

Przedstawiciele zarówno EKZZ jak i konfederacji pracodawców  BusinessEurope podkreślali, że ważne jest, aby instytucja zarządzana była w sposób trójstronny z aktywną możliwością wywierania wpływu przez partnerów społecznych. Nowa instytucja nie może także ograniczać w żaden sposób istniejących uprawnień krajowych inspekcji pracy.

Z punktu widzenia NSZZ Solidarności i innych związków z Europy Centralnej ważne jest, aby obok uprawnień związanych z mobilnością pracowników europejska inspekcja pracy miała możliwość oceniania prawidłowości wdrożenia unijnego prawa pracy w państwach członkowskich. W wielu dyskusjach wskazuje się, że problem efektywnego wdrożenia unijnego prawa pracy jest jednym z kluczowych.

– Warto przypomnieć w tym miejscu skargi które NSZZ Solidarność kierowała do Komisji Europejskiej w sprawie umów terminowych czy możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Nowa instytucja mogłaby wspierać Komisję Europejską, tak aby odpowiedzi były bardziej pogłębione a co za tym idzie stanowiły dodatkowy impuls do kierowania potencjalnych spraw przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – wskazuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność.

Koncepcja jednolitego numeru ubezpieczeniowego znajduje się dopiero w fazie wstępnej prac Komisji. Najprawdopodobniej początkowo numer ten będzie dotyczył wybranych grup zawodowych (na przykład kierowców transportu międzynarodowego czy ogółu pracowników delegowanych). Ułatwi to lokalnym służbom kontrolnym sprawdzenie czy pracownik podlega ubezpieczeniu społecznemu w państwie wysyłającym i czy nie mamy do czynienia z pracą „na czarno”.  Docelowo europejski numer ubezpieczeniowy dotyczyłby ogółu aktywnych zawodowo obywateli Unii.

Wynik prac dotyczący obu pomysłów Komisja Europejska przedstawi w połowie marca 2018 r.

bs

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.