Menu

Zmiany na rynku pracy cudzoziemc贸w

W niedziel臋 11 czerwca br., niemal ca艂a Unia Europejska otworzy艂a si臋 na obywateli Ukrainy. Bezwizowy wjazd dotyczy osób maj膮cych biometryczne paszporty, bez prawa do swobodnego podejmowania pracy. Na granicach strefy Schengen mo偶e wi臋c pojawi膰 si臋 oko艂o 2 milionów Ukrai艅ców. W niedziel臋 przekroczy艂o j膮 2,5 tys. Czy wymusi to na pracodawcach korekt臋 w traktowaniu pracowników zza wschodniej granicy?

Dwa ,miliony Polaków, fachowców w swoich dziedzinach, pracuje na Zachodzie. Powód? Du偶o lepsze warunki p艂acy i stabilno艣膰 偶yciowa. Ich miejsce zajmuj膮 pracownicy ze Wschodu. Pracodawcy, mimo wzrostu efektywno艣ci pracy, na podwy偶ki 艂atwo si臋 nie godz膮. Wol膮 zatrudnia膰 ta艅szych pracowników – go艣ci.

Wed艂ug danych za 2016 rok spo艣ród ponad 900 tys. cudzoziemców „wychwyconych” w statystykach, wykonuj膮cych u nas jakie艣 zaj臋cie, tylko 178 tys. odprowadza艂o sk艂adki na ZUS. W pierwszym kwartale br. cudzoziemcy cz臋艣ciej ju偶 byli p艂atnikami sk艂adek. Jest tych p艂ac膮cych sk艂adki 320 tys.

88 procent cudzoziemców zza wschodniej granicy pracuje na „umowach 艣mieciowych”.

By podj膮膰 zaj臋cie zarobkowe w Polsce wystarczy tzw. o艣wiadczenie woli pracodawcy. Oczywi艣cie nie mówimy o procederze nielegalnego zdobywania ofert, czy poboru haraczy za umo偶liwienie, czy „za艂atwienie roboty” w Polsce.

W zwi膮zku ze spodziewan膮 fal膮 przyjazdów kto dzisiaj monitoruje skal臋 zatrudniania cudzoziemców na tzw. o艣wiadczenia? Te bowiem wydaj膮 si臋 pozostaj膮cymi zupe艂nie poza kontrol膮. Co dalej dzieje si臋 z przekraczaj膮cym granic臋 by podj膮膰 prac臋 na o艣wiadczenie – doprawdy nie wiadomo.

Sytuacj臋 mo偶e uzdrowi膰 system umów o prac臋. Tutaj k艂ania si臋 kompetencja wojewodów. Pomorski Urz膮d Wojewódzki jest organem wydaj膮cym zezwolenia na prac臋 cudzoziemców w oparciu o ustaw臋 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zezwolenia na pobyt czasowy, sta艂y, pobyt rezydenta d艂ugoterminowego UE w oparciu o ustaw臋 o cudzoziemcach.

Wojewoda wyda艂 w 2016 roku 7 861 zezwole艅 na prac臋 na wniosek pracodawcy. W tym roku b臋dzie ich wi臋cej.

– W okresie stycze艅-maj bie偶膮cego roku wojewoda wyda艂 takich zezwole艅 4625. Nale偶y jednak pami臋ta膰, 偶e istnieje tzw. jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i prac臋 i tu trudno jest poda膰 dok艂adn膮 liczb臋. Mo偶na przyj膮膰, 偶e wykonywanie pracy stanowi oko艂o 80 procent przes艂anek wydania zezwolenia na pobyt czasowy – informuje nas Jaros艂aw Zi臋tkiewicz, dyrektor Wydzia艂u Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW.

O艣wiadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy to ju偶 jednak sfera pracodawca – urz膮d pracy – przysz艂y pracownik. Na tzw. o艣wiadczenia pracuje w Polsce oko艂o 650 tys. cudzoziemców. Szacuje si臋, 偶e kolejne 300 tys. nie zalegalizowa艂o w 偶adem sposób swojej pracy.

– O艣wiadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi pracodawca sk艂ada w powiatowym urz臋dzie pracy, a zatem to starosta monitoruje zatrudnienie w oparciu o o艣wiadczenie na terenie powiatu, za艣 marsza艂ek, poprzez Wojewódzki Urz膮d Pracy na terenie województwa – wyja艣nia Jaros艂aw Zi臋tkiewicz i mówi nam, i偶 w roku 2016 wojewoda wyda艂 3009 decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy cudzoziemca, za艣 w okresie stycze艅-maj 2017 ju偶 1213 decyzji.

Mo偶na przyj膮膰, 偶e ok. 80% spo艣ród tych decyzji zosta艂o wydanych, poniewa偶 cudzoziemiec podj膮艂 prac臋 na terenie naszego województwa, a zatem t臋 liczb臋 nale偶y doda膰 do zezwole艅 na prac臋.

Z jakich pa艅stw g艂ównie rekrutuj膮 si臋 pracownicy cudzoziemcy na Pomorzu?

– G艂ównie z Ukrainy (ponad 70 proc.), ponadto z Chin, Wietnamu, Indii. Obywatele Mo艂dawii stanowi膮 widoczn膮, ale te偶 niezbyt liczn膮 (w porównaniu do obywateli Ukrainy) grup臋. Co ciekawe – w przypadku zezwole艅 wydawanych przez wojewod臋 stosunkowo niewiele jest osób z Bia艂orusi, Rosji, Armenii, Gruzji, czyli tych pa艅stw, których obywatele obok Ukrai艅ców i Mo艂dawian mog膮 by膰 zatrudniani w oparciu o o艣wiadczenia – przypomina dyr. Jaros艂aw Zi臋tkiewicz.

Kolejny wa偶ki temat to wypadki przy pracy, które s膮 udzia艂em cudzoziemcówi tzw. praca na czarno. W 2016 roku jak informuje zast臋pca Okr臋gowego Inspektora Pracy w Gda艅sku Piotr Prokopowicz do OIP zg艂oszono 11 zdarze艅 (wypadków), w których poszkodowanych zosta艂o 13 osób. W pierwszym kwartale 2017 roku zg艂oszono ju偶 6 zdarze艅, w których poszkodowanych zosta艂o 7 cudzoziemców.

W 2016 roku na ternie woj. pomorskiego inspektorzy pracy przeprowadzili 324 kontrole legalno艣ci zatrudnienia oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców. Kontrole obj臋艂y 3 607 cudzoziemców. Nielegalne wykonywanie pracy, jak wynika z danych OIP, w 2016 roku powierzono na terenie woj. pomorskiego 1 402 cudzoziemcom, czyli wi臋cej ni偶 co trzeciemu skontrolowanemu przez inspektorów.


www.solidarnosc.gda.pl

 

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.