Menu

Kobiety o równości szans i przemocy

4-5 kwietnia 2017 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu Kobiet EKZZ. Brały w nim udział Joanna Kruk, przewodnicząca Sekcji Kobiet i stały członek tej grupy oraz Katarzyna Bartkiewicz z Biura Zagranicznego KK NSZZ „Solidarność”.

W trakcie dwudniowego spotkania zaplanowano m.in. takie tematy jak podsumowanie projektu EKZZ pt. „Bezpieczna w domu – bezpieczna w pracy” i dyskusję nad nowym projektem na rok 2018, omawiano raport z działań EKZZ i jej afiliantów w ramach Międzynarodowego Dnia Kobiet. Przedstawiciel Komisji Europejskiej, Alvaro Oliveira omówił aktualne prace ws. równości płci jakie Komisja prowadzi w ramach tzw. Filara spraw socjalnych, których opublikowanie przewidziano na 26 kwietnia. Najważniejszą kwestią informacyjną przewidzianą do omówienia w pierwszym dniu były zmiany w statucie EKZZ dotyczące parytetu płci i związane z tym zasady Konferencji Śródokresowej EKZZ, która odbędzie się pod koniec maja 2017 r. w Rzymie.

W drugim dniu spotkania reprezentantka MKZZ, Marieke Koning, omówiła działania MKZZ na rzecz równości płci, w tym Raport MKZZ z 2017 r. pt. ”Inwestycje w gospodarkę opiekuńczą w odniesieniu do państw rozwijających się”, a także kontynuację kampanii ws. przemocy ze względu na płeć. Powróciła też do ostatnio poruszanej kwestii stworzenia konwencji MOP w tej sprawie. Pod koniec kwietnia zostanie opublikowany Raport Komitetu Ekspertów na ten temat, a następnie na przełomie kwietnia i maja zostanie rozesłany kwestionariusz wraz z poradnikiem jak go wypełnić i w jaki sposób lobbować na rzecz powstania tej konwencji, szczególnie zwracając uwagę na sformułowanie jej tytułu, aby dotyczyła ona przemocy w świecie pracy, czyli żeby jej zakres był jak najszerszy.

Na koniec spotkania przewidziano dwa interesujące wystąpienia: Lionela Fultona, który przedstawił wyniki jubileuszowego, 10-tego dorocznego badania nt. równości płci w związkach zawodowych za rok 2017 i Anne Gaspard, dyrektorki Equinet czyli sieci współpracy organizacji na rzecz równości, która przedstawiła prezentację działań Equinet oraz przekazała kilka opracowań swojej sieci dotyczących np. godzenia życia zawodowego z prywatnym i równej płacy za pracę równej wartości.


kb

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.