Menu

Informacja po polsku i pisemny dokument dla delegowanego pracownika

Informacja po polsku i pisemny dokument dla delegowanego pracownika fot.E.Podg贸rska-Rakiel

Kraj w którym pracuje du偶a liczba Polaków powinien podawa膰 informacje o warunkach zatrudnienia po polsku. Ma temu s艂u偶y膰 specjalna strona internetowa dla pracowników delegowanych. Ponadto, w przypadku skierowania pracownika do pracy za granic臋 musi on otrzyma膰 dodatkowo do podstawowych warunków jego umowy o prac臋 lub stosunku pracy w艂a艣ciwe informacje zwi膮zane z jego oddelegowaniem.

Dyrektywa 2014/67/UE poprawiaj膮ca stosowanie w praktyce przepisów UE o delegowaniu pracowników wymaga by w ka偶dym kraju Unii dzia艂a艂a strona internetowa z przepisami kraju goszcz膮cego (art. 5). Strony te maj膮 poprawia膰 dost臋p do informacji bo jest on bardzo utrudniony zw艂aszcza dla osób nie znaj膮cych obcego j臋zyka. NSZZ „Solidarno艣膰” ca艂y czas podkre艣la, 偶e Polak delegowany do kraju UE cz臋sto nie wie jakie warunki pracy i p艂acy go obowi膮zuj膮. Na czwartkowym spotkaniu Komitetu Ekspertów ws. Delegowania Pracowników w Brukseli przedstawiciel Komisji Europejskiej wyja艣nia艂, 偶e krajowa strona internetowa ma by膰 t艂umaczona na j臋zyki najwa偶niejsze z punktu widzenia potrzeb rynkowych. Chodzi o to by u艂atwi膰 dost臋p do informacji najliczniejszym grupom pracowników, w kraju goszcz膮cym. Bez w膮tpienia fachowcy z Polski s膮 cz臋sto najwi臋ksz膮 grup膮 obcokrajowców w krajach UE. W zwi膮zku z tym dr Ewa Podgórska-Rakiel z Zespo艂u Prawnego KK, która uczestniczy艂a w spotkaniu jako obserwator EKZZ, zwróci艂a si臋 do przedstawicieli krajów UE by ich kraje t艂umaczy艂y swoje strony na j臋zyk polski. Do tej pory zobowi膮za艂y si臋 do polskiego t艂umaczenia takie kraje jak Austria, Niemcy, Dania i Francja.

W sprawie pracowników delegowanych NSZZ „Solidarno艣膰” zg艂asza艂 tak偶e MRPiPS oraz Marianne Thyssen Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Spo艂ecznych, Umiej臋tno艣ci i Mobilno艣ci Pracowników, problem braku informacji pisemnej od pracodawcy deleguj膮cego o warunkach zatrudnienia. Wyje偶d偶aj膮cy za granic臋 Polak najcz臋艣ciej nie otrzymuje 偶adnej pisemnej informacji i nie wie na jakich warunkach pracuje. W Brukseli przedstawiciel KE wyja艣ni艂, 偶e obowi膮zek informacyjny wynika z dyrektywy z dnia 14 pa藕dziernika 1991 r. w sprawie obowi膮zku pracodawcy dotycz膮cym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG). W tej dyrektywie wprost wskazuje si臋, 偶e pracownik wysy艂any do innego Pa艅stwa Cz艂onkowskiego na ponad miesi膮c powinien by膰 w posiadaniu dokumentu okre艣laj膮cego przynajmniej informacje o czasie trwania zatrudnienia za granic膮, walucie w której wynagrodzenie ma by膰 wyp艂acane czy 艣wiadczeniach pieni臋偶nych b膮d藕 w naturze. Informacje te musz膮 by膰 przekazane pracownikowi jeszcze przed wyjazdem. Wygl膮da na to, 偶e ta dyrektywa jest 藕le wdro偶ona do polskiego porz膮dku prawnego i trzeba b臋dzie zmieni膰 przepisy prawa pracy. 


Dzia艂 Informacji KK

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.