Menu

Polacy o pracy cudzoziemców. Badanie CBOS

Większość respondentów CBOS akceptuje pracę cudzoziemców - bez ograniczeń jej rodzaju - i jest za ułatwieniami dla pracowników ze Wschodu. Zarazem połowa uważa, że rząd powinien dążyć do ograniczenia liczby pracujących cudzoziemców.
 
Zdecydowana większość respondentów CBOS – 85 proc. - akceptuje podejmowanie w Polsce pracy przez obcokrajowców, przy czym ponad połowa - 55 proc. – każdej pracy, a niespełna jedna trzecia (30 proc.) – tylko niektórych rodzajów prac. Przeciwny zatrudnianiu obcokrajowców jest co dziesiąty badany.
 
Ankietowani przez CBOS postrzegają pracę obcokrajowców ze Wschodu najczęściej jako korzystną dla zatrudniających ich osób i firm - 84 proc., wobec 5 proc. wyrażających przeciwne zdanie. Uznają ją też za korzystną dla polskiej gospodarki (63 proc. wobec 19 proc. uważających ją za niekorzystną).
 
Respondenci częściej oceniają pracę w Polsce obcokrajowców ze Wchodu jako korzystną dla siebie niż niekorzystną (33 proc. do 28 proc.), natomiast w przypadku sytuacji ogółu pracujących częściej oceniają jej wpływ negatywnie (43 proc. wobec 38 proc.). Ogólnie, praca w Polsce obywateli Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii, Gruzji i Mołdawii jest wyżej ceniona niż w ubiegłej dekadzie - zauważa CBOS.
 
Jednocześnie 60 prc. badanych uważa, że rząd powinien dążyć do ograniczenia liczby pracowników ze Wschodu, natomiast w opinii około jednej szóstej (15 proc.) – powinien starać się o jej zwiększenie.
 
Badając stosunek do pracy obcokrajowców Centrum Badania Opinii Społecznej zadało też pytanie o osobistą znajomość cudzoziemców mieszkających w Polsce. Mieszkającego w Polsce obywatela innego państwa zna osobiście co trzeci badany – 33 proc. przez CBOS. W porównaniu do końca lat 90. i ubiegłej dekady nastąpił wzrost – wtedy znajomość mieszkającego Polsce cudzoziemca deklarowała mniej więcej jedna czwarta ankietowanych. Co czwarty badany - 26 proc. - zna osobiście kogoś zatrudniającego obcokrajowca, a jeden na dwudziestu – 5 proc. - korzystał z płatnej pomocy obcokrajowca, np. przy pracach domowych, remontowych, opiece nad dziećmi, lub zatrudniał obywatela innego kraju na budowie czy przy pracach polowych.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.