Menu

O pracownikach delegowanych w Rydze – Międzynarodowa Konferencja

24-25 listopada 2016 r. w Rydze odbyła się międzynarodowa konferencja mająca na celu porównanie praktyk i rozpowszechnianie prawodawstwa europejskiego w zakresie problematyki pracowników delegowanych. Uczestnicy z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski omawiali krajowe prawodawstwo i problemy praktyczne pojawiające się na tle stosowania dyrektywy 96/71/WE oraz omawiali propozycję Komisji Europejskiej dot. rewizji tejże dyrektywy.

Ze strony NSZZ „Solidarność” prezentację na temat ”Posting of workers from Polish perspective – economic, social and legal puzzle” („Delegowanie pracowników z perspektywy Polski – układanka prawna i społeczno-ekonomiczna”) przygotował dr Jan Czarzasty ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Państwową Inspekcję Pracy z Polski reprezentowała Pani Beata Krajewska, która przedstawiła prezentację pt. “Tasks of the Polish national labour inspectorate regarding issues of posting of workers” (“Zadania PIP w zakresie problematyki pracowników delegowanych”). Uczestnicy konferencji brali także udział w warsztatach nt. perspektyw dot. delegowania pracowników i propozycji rozwiązań problemów pojawiających się w odniesieniu do tej tematyki.

Była to druga międzynarodowa konferencja zorganizowana w ramach projektu nr VS/2016/0024 pt. „Promocja współpracy międzynarodowej pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz rozpowszechnianie najlepszych praktyk w celu wzmocnienia egzekwowania prawodawstwa europejskiego w zakresie problematyki pracowników delegowanych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skupia się na branży transportowej z której pochodzą największe grupy pracowników delegowanych. Podkreślenia wymaga jednak, że w Polsce ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług reguluje jedynie zasady delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyraźnie ogranicza stosowanie przepisów do przewozów kabotażowych w transporcie międzynarodowym. Tymczasem w praktyce brak jest jasnych regulacji mających zastosowanie do pracowników delegowanych z terytorium Polski do innych krajów. Tych pracowników jest znacznie więcej niż delegowanych do Polski i często nie mają oni świadomości, że powinni otrzymywać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego państwa przyjmującego. Wydaje się, że niezbędne jest stworzenie przynajmniej ogólnych krajowych zasad w tym zakresie bo bezpośrednie powoływanie się na dyrektywę może być skomplikowane.

kn

Tutaj więcej o pracownikach delegowanych


 

                                                            

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.