Menu

Coraz więcej cudzoziemców stara się o azyl w Polsce

Coraz więcej cudzoziemców stara się o azyl w Polsce fot.sxc.hu
Ponad 10 tys. wniosków o ochronę międzynarodową złożyli cudzoziemcy przez pierwsze trzy kwartały tego roku; to o 2 tys. więcej niż przed rokiem - wynika z najnowszych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą uzyskało 217 azylantów.
 
Najwięcej wniosków (73 proc.) złożyli obywatele pochodzących z: Rosji - głównie osoby narodowości czeczeńskiej. Na kolejnych miejscach znaleźli się obywatele Ukrainy (10 proc.) oraz Tadżykistanu (8 proc.). "W porównywaniu z analogicznym okresem 2015 roku widoczny jest wzrost ogólnej liczby osób aplikujących o ochronę międzynarodową o 24 proc., czyli o około 2 tysiące" - przekazał szef UdSC Rafał Rogala.
 
Status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą uzyskało 217 osób (2 proc. ogółu), 1,6 tys. osób (16 proc.) otrzymało decyzję negatywną, a 8,4 tys. postępowań (82 proc.) umorzono. "Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec nie był zainteresowany kontynuowaniem procedury w Polsce i najprawdopodobniej opuścił kraj, najczęściej udając się do państw Europy Zachodniej" - wyjaśnił Rogala.
 
Najliczniejszymi beneficjentami decyzji przyznających ochronę międzynarodową byli obywatele: Rosji (38 proc.), Syrii (17 proc.), Ukrainy (15 proc.) oraz Iraku (8 proc.).
 
W tym roku cudzoziemcy złożyli także 100 tys. wniosków o zalegalizowanie pobytu w Polsce. To o 30 proc. więcej niż w przed rokiem. Spośród wniosków dotyczących zalegalizowania pobytu, 90 proc. dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 8 proc. zezwolenia na pobyt stały, a 2 proc. zezwolenia na pobyt rezydenta Unii Europejskiej.
 
W sprawie zezwolenia na pobyt czasowy 69 proc. wniosków złożyli obywatele Ukrainy. To (o 50 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.), 4 proc. - Chińczycy, po 3 proc. Hindusi i Wietnamczycy, po 2 proc. Białorusini i Rosjanie. O zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE również najczęściej ubiegali się obywatele Ukrainy.
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.