Menu

O pracownikach delegowanych. Spotkanie z Komisarzem KE Wyr贸偶niony

O pracownikach delegowanych. Spotkanie z Komisarzem KE fot.sxc.hu
Polacy stanowi膮 najwi臋kszy odsetek pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. O wniosku Komisji Europejskiej dotycz膮cym zmiany dyrektywy o delegowaniu pracowników w ramach 艣wiadczenia us艂ug przedstawiciele "Solidarno艣ci" b臋d膮 dzisiaj w Warszawie rozmawia膰  z Komisarzem KE Marianne Thyssen.
 
KK NSZZ "Solidarno艣膰" pozytywnie zaopiniowa艂a wniosek Komisji Europejskiej dotycz膮cy delegowania pracowników w ramach 艣wiadczenia us艂ug.  - W naszym odczuciu proponowane przez KE zmiany stanowi膮 krok we w艂a艣ciwym kierunku w odniesieniu do realizacji zasady równego traktowania pracowników - mówi Henryk Nakonieczny, cz艂onek prezydium KK - Nowe zapisy przyczyni膮 si臋 do stworzenia warunków dla inwestycji opartych na uczciwej konkurencji i na ochronie praw pracowniczych.
 
Europejskie zwi膮zki zawodowe postulowa艂y rozszerzenia prawa zwi膮zków zawodowych do negocjowania w imieniu pracowników delegowanych oraz okre艣lenia zasady solidarnej odpowiedzialno艣ci g艂ównego kontrahenta i jego podwykonawców za warunki zatrudnienia. Te propozycje nie zosta艂y jednak umieszczone w wniosku KE. Niepokój Zwi膮zku budzi równie偶 brak ca艂o艣ciowej konsultacji propozycji przedstawionej przez Komisj臋 z ponadsektorowymi reprezentatywnymi organizacjami europejskich partnerów spo艂ecznych (EKZZ, BusinessEurope, CEEP, UEAPME).
 
Eksperci NSZZ „Solidarno艣膰” uczestnicz膮 w pracach nad zmianami w dyrektywie w ramach EKZZ. Zwi膮zek stoi na stanowisku, 偶e potrzebna jest modyfikacja przepisów unijnych skupiaj膮ca si臋 na wyrównaniu p艂ac. Istotnym elementem jest równie偶 nowelizacja przepisów krajowych. Wa偶ne by w praktyce dost臋p do przepisów kraju oddelegowania (przepisów powszechnych, uk艂adów zbiorowych pracy) nie by艂 a偶 tak utrudniony jak jest obecnie. 
 
W spotkaniu we藕mie udzia艂  Henryk Nakonieczny cz艂onek prezydium KK oraz Ewa Podgorska- Rakiel z Zespo艂u prawnego KK NSZZ "Solidarno艣膰".
 
Komisarz Marianne Thyssen odpowiada w KE za zatrudnienie, sprawy spo艂eczne, umiej臋tno艣ci i mobilno艣膰 pracowników.
 
Stanowisko prezydium KK NSZZ "Solidarno艣膰" ws. opinii o wniosku Komisji Europejskiej dotycz膮cego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj膮cej dyrektyw臋 96/71/ WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycz膮c膮 delegowania pracowników w ramach 艣wiadczenia us艂ug TUTAJ.
 
hd
Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.