Menu

Katastrofa w Smoleńsku

10 kwietnia 2010 r. rządowy samolot lecący na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się podchodząc do lądowania. W katastrofie zginął Lech Kaczyński, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz z małżonką. Razem z Nimi na uroczystości leciało 96 osób - między innymi posłowie, senatorowie, szefowie ważnych polskich instytucji. Wśród ofiar było wiele osób związanych z NSZZ "Solidarność".

 

Wstrząśnięci ogromem tragedii z wielkim żalem żegnamy naszego Przyjaciela, Człowieka "Solidarności"

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Lecha Kaczyńskiego

i Jego Małżonkę
Marię Kaczyńską

oraz wszystkie osoby towarzyszące im w podróży do Katynia na uroczystości 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

Ci, którzy w naszym imieniu mieli składać hołd wymordowanym polskim elitom, sami tragicznie zginęli w katyńskim lesie.
 
W takiej chwili trudno znaleźć słowa, by wyrazić to co czujemy. Pozostała modlitwa i zaduma. 

W tym wielkim bólu łączymy się z całą Polską, z pogrążonymi w żałobie ludźmi na całym świecie, a szczególnie z Rodzinami i bliskimi ofiar. W bólu, którego nie da się ukoić żadnymi słowami.

W tych strasznych chwilach chcemy być razem.
To niewyobrażalna strata dla naszego kraju, dla każdego z nas.

W imieniu Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przewodniczący Janusz Śniadek


Zginęli tragicznie 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem w katastrofie samolotu prezydenckiego:

Lech Kaczyński – Prezydent RP od 2005 r. Był senatorem, posłem prezesem NIK, ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, prezydentem Warszawy. Działalność opozycyją rozpoczął w 1976 roku, odpowiadając na apel KOR-u, podjął akcję zbierania pieniędzy dla represjonowanych robotników. W 1977 roku podjął współpracę z Biurem Interwencji Komitetu Obrony Robotników. Rok później związał się z Wolnymi Związkami Zawodowymi. Prowadził szkolenia i wykłady dla robotników z zakresu prawa pracy i historii. Pisywał w niezależnym „Robotniku Wybrzeża” oraz kolportował wśród robotników pisma :Robotnik” i „Biuletyn Informacyjny KSS KOR”.
W Sierpniu’80 został doradcą gdańskiego Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. Był autorem części zapisów porozumień sierpniowych, szefem Biura Interwencyjnego i kierownikiem Biura Analiz Bieżących Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. W 1981 roku był delegatem na I Zjazd Krajowy „Solidarności” i przewodniczącym XI Zespołu Komisji Zjazdowej ds. stosunków z PZPR. Od lipca 1981 – członek zarządu regionu gdańskiej „Solidarności”. W stanie wojennym został internowany. W obozie internowania w Strzebielinku przebywał od grudnia 1981 roku do października 1982 roku. Po uwolnieniu powrócił do działalności związkowej. Był członkiem podziemnych władz „Solidarności”.
We wrześniu 1988 roku brał udział w rozmowach opozycji z przedstawicielami władz w Magdalence pod Warszawą. Wszedł w skład powołanej przez Krajową Komisję Wykonawczą tzw. „szóstki”, czyli kierownictwa Solidarności do rozmów przy Okrągłym Stole. Od grudnia 1988 roku został członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Uczestniczył w obradach okrągłego stołu w zespole do spraw pluralizmu związkowego. W kwietniu 1989 został członkiem Prezydium Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność", zastępującym przewodniczącego. W maju 1990 roku został I wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność”( przy czym praktycznie kierował związkiem w czasie kampanii prezydenckiej Lecha Wałęsy i po jego wyborze na urząd prezydenta RP). Od 12 marca do 31 października 1991 roku pełnił funkcję ministra stanu ds. bezpieczeństwa w Kancelarii Prezydenta RP (stanowisko już nieistniejące). Nadzorował prace Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
W wyborach parlamentarnych w 1991 roku zdobył mandat posła na Sejm I kadencji z listy Porozumienia Centrum z okręgu nowosądeckiego. W lutym 1992 roku został wybrany na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Funkcje tę pełnił do 1995 roku. Był członkiem Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy przy ONZ i członkiem Prezydium EUROSAI – europejskiego stowarzyszenia organów kontroli państwowej. W latach 1995-97  – wiceprzewodniczący rady programowej Instytutu Spraw Publicznych, kierowanego przez Lenę Kolarską-Bobińską.
12 czerwca 2000 roku został powołany przez premiera Jerzego Buzka na stanowisko ministra sprawiedliwości. Współtworzył Prawo i Sprawiedliwość.

Maria Kaczyńska – Małżonka prezydenta RP. Patronowała organizacjom charytatywnym i akcjom dobroczynnym. Wspierała środowiska artystyczne, kultywujące rodzimą kulturę i tradycję.

Ryszard Kaczorowski – Ostatni prezydent RP na uchodźstwie.  Był doktorem honoris causa czterech uczelni, uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Orderem Orła Białego.

Joanna Agacka-Indecka – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Bąkowska Ewa – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

gen. broni pil. Andrzej Błasik – Dowódca  Sił Powietrznych RP. Odznaczony: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

Krystyna Bochenek – Wicemarszałek Senatu. Członek klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Anna Maria Borowska – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Bartosz Borowski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

gen. dyw. Tadeusz Buk – Dowódca Wojsk Lądowych RP. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Brązowym Krzyżem Zasługi.

abp gen. bryg. Miron Chodakowski
– Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.

Czesław Cywiński –  Prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Leszek Deptuła – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

ppłk Zbigniew Dębski –  Członek Kapituły Orderu Wojennego Virtutti Militari.

Grzegorz Dolniak –  Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

Katarzyna Doraczyńska – Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta.

Edward Duchnowski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Aleksander Fedorowicz – Tłumacz języka rosyjskiego.

Janina Fetlińska – Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

ppłk Jarosław Florczak – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

st. chor. Artur Francuz – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

gen. Franciszek Gągor – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Uhonorowany  m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, amerykańską Legią Zasługi oraz francuską Legią Honorową.

Grażyna Gęsicka – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodnicząca klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.Socjolog i polityk, minister rozwoju regionalnego w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm VI kadencji. W 1974 ukończyła studia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1985 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Pracowała jako adiunkt w Instytucie Socjologii UW (1985–1993). Była członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członkiem Association Internationale des Sociologues de Langue Francaise. W 1989 uczestniczyła w obradach Okrągłego Stołu w komisji ds. górnictwa. W latach 1989–1991 była koordynatorem naukowym Ośrodka Badań Związkowych NSZZ "Solidarność" Regionu Mazowsze. W latach 1990–1997 doradzała i wykonywała ekspertyzy z zakresu problematyki rozwoju lokalnego i regionalnego na rzecz m.in. Komisji Europejskiej, Banku Światowego, rządu, Sejmu RP, władz lokalnych i regionalnych. Od września do grudnia 1991 była doradcą Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. W latach 1993–1994 uczestniczyła w grupie ekspertów ds. Europy Środkowej i Wschodniej w Programie LEDA (Local Employment Development Action) Komisji Europejskiej. W 1995 była stałym doradcą w nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds. zasad polityki regionalnej państwa. W latach 1995–1996 zajmowała stanowisko zastępcy kierownika Programu Phare "Inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego". Pracowała jako zastępca dyrektora generalnego w Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (1996-1998). Od 1998 do 2001 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Była odpowiedzialna za programy wspierające zatrudnienie, finansowane ze źródeł zagranicznych (Phare, Bank Światowy), sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz za wdrożenie w Polsce Europejskiego Funduszu Społecznego. W sierpniu 2001 została wiceprezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W kampanii parlamentarnej w 2005 doradzała Platformie Obywatelskiej, reprezentowała PO w negocjacjach koalicyjnych z PiS w ramach zespołu zajmującego się wykorzystaniem funduszy UE.

gen. bryg. Kazimierz Gilarski – Dowódca Garnizonu Warszawa. Uhonorowany Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju".

PG_ok.JPGPrzemysław Gosiewski – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Członek klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Członek klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. W latach 1983–1989 studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł zawodowy magistra uzyskał w 1997. W czasie studiów rozpoczął działalność opozycyjną, w 1984 związał się z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, brał udział w strajku studenckim w 1988. Był studentem m.in. Lecha Kaczyńskiego (prowadzącego na UG zajęcia z prawa pracy), zaś w 1989 rozpoczął współpracę z jego bratem Jarosławem. W 1989 został zatrudniony przez Lecha Kaczyńskiego, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ "Solidarność", na stanowisku kierownika biura ds. kontaktów z regionami Komisji Krajowej "Solidarności", które zajmował do 1991. Wspólnie z braćmi Kaczyńskimi brał udział w zakładaniu Porozumienia Centrum. W latach 1998–2001 zasiadał w sejmiku mazowieckim z ramienia AWS. W okresie 2000–2001 był doradcą Lecha Kaczyńskiego, zajmującego wówczas stanowisko ministra sprawiedliwości. Od 2001 należał do Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie IV kadencji (2001–2005) po raz pierwszy sprawował mandat poselski. Od 3 listopada 2005 do 19 lipca 2006 był przewodniczącym Klubu Parlamentarnego PiS.  Od 14 lipca 2006 do 16 listopada 2007 pełnił funkcję ministra-członka Rady Ministrów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, będąc jednocześnie przewodniczącym stałego komitetu Rady Ministrów. Od 8 maja 2007 do 7 września 2007 i od 11 września 2007 do 16 listopada 2007 zajmował stanowisko wicepremiera.

ks. prałat Bronisław Gostomski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

mjr Robert Grzywna – Członek załogi samolotu.

Mariusz Handzlik – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Odpowiedzialny  za sprawy zagraniczne.

ks. prałat Roman Indrzejczyk – Kapelan Kancelarii Prezydenta.

por. Paweł Janeczek
– Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Dariusz Jankowski – Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta.

Natalia Januszko – Członek załogi samolotu.

Izabela Jaruga-Nowacka – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Wicepremier w rządzie Marka Belki. Związana z Sojuszem Lewicy Demokratycznej.

ks. Józef Joniec – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Sebastian Karpiniuk – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej.

wiceadm. Andrzej Karweta – Dowódca Marynarki Wojennej. Służył w dowództwach Sojuszu Północno atlantyckiego.

Mariusz Kazana – Dyrektor Protokołu Dyplomatycznego. Zawodowy dyplomata.

Janusz Kochanowski – Rzecznik Praw Obywatelskich. Założyciel i prezes Fundacji "Ius et Lex". Autor prac na temat prawa karnego, administracyjnego i konstytucyjnego oraz stosunków międzynarodowych.Były prezes zarządu fundacji "Ius et Lex", od 2006 do 2010 Rzecznik Praw Obywatelskich. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1980 uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W latach 1966–1990 pracował na tym wydziale, ponownie został jego wykładowcą w 1997. W latach 1980–1991 należał do "Solidarności". Od 1989 do 1991 sprawował funkcję eksperta senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności. Pełnił urząd konsula generalnego Polski w Londynie w Wielkiej Brytanii od 1991 do 1995. Brał udział w pracach nad nowelizacją kodeksu karnego w latach 2000–2001. W 2000 został prezesem zarządu fundacji oraz redaktorem naczelnym magazynu "Ius et Lex".  26 stycznia 2006 Sejm przegłosował jego wybór na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich (z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości). 30 stycznia tego samego roku jego kandydaturę zaakceptował Senat. Urząd objął 15 lutego 2006 po złożonym ślubowaniu.7 kwietnia 2009 został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

gen. bryg. Stanisław Komornicki – Kanclerz Orderu Wojennego Virtutti Militari. Generał  brygady w stanie spoczynku. Odznaczony orderem Wojennym Virtutti Militari, Krzyżem Grunwaldu oraz orderem Polonia Restituta.

Stanisław Jerzy Komorowski – Wiceminister Obrony Narodowej w rządzie Donalda Tuska. Negocjował z USA warunki stacjonowania amerykański sił wojskowych oraz rakiet „Patriot” w Polsce.

chor. Paweł Krajewski – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Andrzej Kremer – Wiceminister Spraw Zagranicznych w rządzie Donalda Tuska. Był jednym z autorów programu „Partnerstwa Wschodniego”.

ks. Zdzisław Król – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Janusz Krupski – Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

JKfot.M.Smolana.jpgJanusz Kurtyka – Szef Instytutu Pamięci Narodowej. Działacz opozycji demokratycznej w Krakowie. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Szef Instytutu Pamięci Narodowej. Działacz opozycji demokratycznej w Krakowie. Odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.Historyk, dr hab. nauk historycznych, od 2005 do 2010 prezes Instytutu Pamięci Narodowej.
Ukończył studia historyczne na Wydziale Historyczno-Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2000 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk historycznych. Zawodowo związany z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk (od 1985) oraz Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską w Przemyślu, w której objął stanowisko profesora. Pracował także w redakcji historycznej Wielkiej Encyklopedii PWN oraz w pracach nad Polskim Slownikiem Boigraficznym.  Działał w opozycji demokratycznej w okresie PRL, brał udział w zakładaniu Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1989–2000 pełnił funkcję przewodniczącego koła NSZZ "Solidarność" krakowskich placówek Instytutu Historii PAN. Po utworzeniu Instytutu Pamięci Narodowej został pierwszym dyrektorem jego oddziału w Krakowie. 21 kwietnia 2005 Kolegium IPN zarekomendowało jego kandydaturę Sejmowi na stanowisko prezesa tej instytucji. 9 grudnia tego samego roku jego kandydatura została zaakceptowana przez Sejm, a 22 grudnia zatwierdzona przez Senat.



ks. Andrzej Kwaśniak
– Przedstawiciel Rodzin Katyńskich. Kapelan Federacji Rodzin Katyńskich.

gen. Bronisław Kwiatkowski – Dowódca Dowództwa Operacyjnego. Odznaczony  m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Złotym Krzyżem Zasługi.

płk dr hab. Wojciech Lubiński – Lekarz prezydenta RP.

Tadeusz Lutoborski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Barbara Maciejczyk – Członek załogi samolotu.

Barbara Mamińska – Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń Kancelarii Prezydenta.

Zenona Mamontowicz-Łojek – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Stefan Melak – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W latach 1965-1974 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, w 1968 uczestniczył w wydarzeniach marcowych. W 1974 razem z braćmi założył Krąg Pamięci Narodowej. W 1979 r. z jego i ks. Wacława Karłowicza inspiracji powstał Konspiracyjny Komitet Katyński. Od 1979 roku był członkiem Konfederacja Polski Niepodległej, w latach 1980 - 81 był członkiem redakcji pism tej partii: Niepodległość oraz Gazeta Polska. Kierował głośną konspiracyjną akcją ustawienia 31 lipca 1981 w tzw. Dolince Katyńskiej na Cmentarzu na Powązkach w Warszawie pierwszego w Polsce "Pomnika Katyńskiego", który był wykonany z granitu i ważył kilka ton. Pomnik ten po kilku godzinach został usunięty po interwencji ambasady radzieckiej. W obronie zrabowanego pomnika występował nawet I Zjazd NSZZ "Solidarność" w Gdańsku Oliwie. Odzyskany został dopiero w lipcu 1989 r. Ponowne postawienie i odsłonięcie monumentu nastąpiło 8 września 1995 roku. Po zwolnieniu z internowania aktywnie uczestniczył w działalności podziemnej Solidarności, zajmując się wydawaniem w drugim obiegu książek o tematyce katyńskiej. Był wydawcą i redaktorem konspiracyjnego Wydawnictwa Polskiego, w którym w latach 1983-1989 wydał kilkanaście pozycji książkowych oraz liczne plakaty, ulotki, broszury itp. Organizował też druk i kolportaż wielu tytułów prasy podziemnej Solidarności. Z jego inspiracji w 1991 r. w Miednoje i Charkowie postawiono krzyże upamiętniające Polaków zamordowanych przez NKWD w 1940 r. 11 listopada 2006 odznaczony przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tomasz Merta – Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządzie Donalda Tuska. Odpowiadał za sprawy związane z ochroną zabytków, dóbr kultury i muzeów.

chor. Andrzej Michalak – Członek załogi samolotu.

kpt. Dariusz Michałowski – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Stanisław Mikke – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Justyna Moniuszko – Członek załogi samolotu.

Aleksandra Natalii-Świat – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

Janina Natusiewicz-Mirer – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

ppor. Piotr Nosek – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Piotr Nurowski – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Członek Komitetu Wykonawczego Narodowych Komitetów Olimpijskich Europy.

Bronisława Orawiec-Löffler – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

ks. ppłk Jan Osiński – Sekretarz Biskupa Polowego.

ks. płk Adam Pilch – Przedstawiciel Ewangelickiego Duszpasterstwa Polowego.

Katarzyna Piskorska – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Maciej Płażyński – Marszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, prezes stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Działacz opozycji antykomunistycznej. Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej. Marszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu, prezes stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Działacz opozycji antykomunistycznej. Współzałożyciel Platformy Obywatelskiej.Polityk, wojewoda gdański w latach 1990–1996, marszałek Sejmu w latach 1997–2001, jeden z założycieli i były przewodniczący Platformy Obywatelskiej oraz jej klubu parlamentarnego, poseł na Sejm III, IV i VI kadencji, senator i wicemarszałek Senatu VI kadencji. W 1980 był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Jesienią 1981 koordynował strajk okupacyjny na Uniwersytecie Gdańskim, następnie działał w opozycji demokratycznej. W 1983 współtworzył i do 1990 kierował Spółdzielnią Pracy Usług Wysokościowych "Gdańsk". W sierpniu 1990 został powołany przez premiera Tadeusza Mazowieckiego na urząd wojewody gdańskiego. Odwołanie go z tego stanowiska (przez premiera Włodzimierza Cimoszewicza) w lipcu 1996 spowodowało szereg protestów przedstawicieli samorządów lokalnych, stoczniowców i innych grup zawodowych. W tym samym roku został wiceprzewodniczącym Akcji Wyborczej Solidarność w województwie gdańskim. W 1997 r poseł na Sejm III kadencji z listy AWS, Marszałek Sejmu. Należał do Ruchu Społecznego AWS. W 2001 wraz z Andrzejem Olechowskim i Donaldem Tuskiem współtworzył Platformę Obywatelską, z listy której po raz drugi został posłem w tym samym roku. Odszedł z PO w 2003 r. W Sejmie IV kadencji był członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. W Senacie VI kadencji 27 października 2005 został wybrany na wicemarszałka. Przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2005 zadeklarował poparcie dla Lecha Kaczyńskiego[1].We wrześniu 2007 uzyskał mandat poselski. Po kilkunastu dniach wystąpił z klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. W maju 2008 został wybrany na prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Stelmachowskiego.

ks. bp gen. dyw. Tadeusz Płoski – Ordynariusz Polowy Wojska Polskiego. Członek Rady Prawnej Episkopatu Polski. Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. harcerzy, kombatantów i duszpasterstwa policji.

mł. chor. Agnieszka Pogródka-Węcławek
– Funkcjonariuszka Biura Ochrony Rządu.

gen. dyw. Włodzimierz Potasiński – Dowódca Wojsk Specjalnych. Odznaczany m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

kpt. Arkadiusz Protasiuk – Członek załogi samolotu.

Andrzej Przewoźnik
– Sekretarz Generalny Rady Ochrony Walk i Męczeństwa. Organizator uroczystości Katyńskich. Twórca Polskich Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Krzysztof Putra – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarszałek Sejmu. Działacz „Solidarności”. Współzałożyciel i członek Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Senatu VI kadencji w latach 2005–2007, poseł na Sejm X, I i VI kadencji, wicemarszałek Sejmu VI kadencji. Od sierpnia 1980 należy do "Solidarności". Od 1975 do 1994 pracował jako robotnik w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku. Sprawował mandat posła na Sejm X kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność", a w latach 1991–1993 z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum. W 1990 objął funkcję prezesa zarządu wojewódzkiego Porozumienia Centrum. W 2001 był jednym z współzałożycieli Prawa i Sprawiedliwości, przed śmiercią sprawował funkcję prezesa PiS regionu podlaskiego. W latach 2002–2005 zasiadał w sejmiku podlaskim. W wyborach parlamentarnych w 2005 został wybrany na senatora. Od 27 października 2005 do 4 listopada 2007 był wicemarszałkiem. 6 listopada 2007 roku został wybrany na wicemarszałka Sejmu.

Ryszard Rumianek – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Arkadiusz Rybicki – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Platformy Obywatelskiej. Odznaczony Narodowym Orderem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Francji. Wiceminister kultury, poseł oraz działacz społeczny i samorządowy, współautorem postulatów sierpniowych z 1980 roku.
W latach 70. zaangażował się w działalność opozycyjną: w 1977 roku był jednym z założycieli i wydawców pisma "Bratniak", a w 1979 roku współtworzył Ruch Młodej Polski.  W sierpniu 1980 roku wraz z Maciejem Grzywaczewskim spisał 21 postulatów stawianych ówczesnemu rządowi przez Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Tablice z postulatami zostały w 2003 roku wpisane przez UNESCO na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego zawierającą najważniejsze dokumenty ludzkości. Po sierpniu 1980 zaangażował się w działalność Solidarności. W czasie stanu wojennego był (przez rok) internowany w Strzebielinku. Od 1983 roku, przez kilka lat był bliskim współpracownikiem Lecha Wałęsy. W drugiej połowie lat 80. pracował m.in. w słynnej, zatrudniającej opozycjonistów Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych Świetlik.
Był jednym z założycieli Koalicji Republikańskiej, a także wiceprzewodniczącym Partii Konserwatywnej (w latach 1992-1996) i działaczem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W 1999 roku został wiceministrem kultury w rządzie AWS, funkcję tą pełnił do 2001 roku. W latach 2000-2002 był też kuratorem Narodowego Zakładu im. Ossolińskich. W 2001 roku został odznaczony Narodowym Orderem Zasługi przyznanym przez Prezydenta Francji Jacques'a Chiraca. Ojciec autystycznego dziecka. „1984 r. Urodził nam się Antoni, nasz autystyczny syn - pisał Aram w krótkiej notce biograficznej. - Lekarze mówili, że nie ma na to lekarstwa. Ale zawzięliśmy się, założyliśmy stowarzyszenie pomocy takim dzieciom. Dziś 50 terapeutów w Gdańsku uczy dzieci autystyczne. Mój syn wiele umie, ale odkąd moja żona Małgosia została specjalistką z konieczności, od rana do wieczora dzwoni u nas telefon..."

Andrzej Sariusz-Skąpski – Prezes Federacji Rodzin Katyńskich.

Wojciech Seweryn – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Sławomir Skrzypek – Prezes Narodowego Banku Polskiego. Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej. Pracował m.in. w Najwyższej Izbie Kontroli. Prezes Zarządu PKO BP SA.

Leszek Solski – Przedstawiciel Rodzin Katyńskich.

Władysław Stasiak – Szef Kancelarii Prezydenta. Były Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wiceminister i minister spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Pracownik Najwyższej Izby Kontroli.

chor. Jacek Surówka – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

Aleksander Szczygło – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Były Szef Kancelarii Prezydenta. Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Minister Obrony Narodowej w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

Jerzy Szmajdziński – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Wicemarszałek Sejmu. Wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Kandydat SLD na prezydenta. Minister Obrony Narodowej w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki.

Jolanta Szymanek-Deresz – Posłanka Rzeczypospolitej Polskiej. Wiceprzewodnicząca Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Szefowa Kancelarii Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

Izabela Tomaszewska – Przedstawicielka Kancelarii Prezydenta. Dyrektor Zespołu Protokolarnego.

chor. Marek Uleryk – Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu.

AW_ok.jpgAnna Walentynowicz – Legenda „Solidarności”. Internowana stanie wojennym.  Odznaczona  Orderem Orła Białego. Robotnica Stoczni Gdańskiej pracująca jako operator suwnicy. Za niezależną działalność związkową została dyscyplinarnie zwolniona z pracy 7 sierpnia 1980. Decyzja dyrekcji wywołała 14 sierpnia 1980 roku strajk, w czasie którego powstał NSZZ Solidarność, a Walentynowicz przywrócono do pracy. W 1981 roku podczas spotkania z robotnikami w Radomiu dwóch funkcjonariuszy SB we współpracy z TW "Karol" miało podjąć próbę otrucia Walentynowicz za pomocą leku – furosemidu. W 2009 roku IPN postawił im zarzuty. W stanie wojennym internowana, po rozbiciu siłą strajku w Stoczni Gdańskiej, 9 marca 1983 r. Anna Walentynowicz stanęła przed sądem w Grudziądzu oskarżona o organizowanie strajku w grudniu 1981 r. Skazano ją na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu. Do więzienia trafiła 4 grudnia 1983 roku za udział w próbie wmurowania tablicy upamiętniającej górników kopalni "Wujek". Z więzienia w Lublińcu zwolniono ją w kwietniu następnego roku . 5 kwietnia 1984 ze względu na zły stan zdrowia oskarżonych, sąd w Katowicach na czas nieokreślony odroczył proces Anny Walentynowicz i Ewy Tomaszewskiej aresztowanych pod zarzutem zorganizowania manifestacji w grudniu 1983 r. pod krzyżem przy kopalni "Wujek". Była inicjatorką protestu głodowego po zabójstwie ks. Jerzego Popiełuszki, przeprowadzonego od 18 lutego 1985 do 31 sierpnia 1986 w krakowskiej parafii ks. Adolfa Chojnackiego. Po roku 1989 nie utożsamiała się z polityką rządzących partii postsolidarnościowych. 13 grudnia 2005 roku w Waszyngtonie odebrała na rzecz Solidarności od Amerykańskiej Fundacji Ofiar Komunizmu Medal Wolności. Honorowym przewodniczącym Fundacji jest były prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush. W lipcu 2006 gdański Instytut Pamięci Narodowej ujawnił, że Annę Walentynowicz inwigilowało ponad 100 funkcjonariuszy i współpracowników SB.

Teresa Walewska-Przyjałkowska – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

Zbigniew Wassermann – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Koordynator Służb Specjalnych w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego.

Wiesław Woda
– Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Edward Wojtas – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej. Członek klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Paweł Wypych – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Wiceminister pracy w gabinetach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stanisław Zając – Senator Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczący Klubu Senackiego Prawa i Sprawiedliwości.

Janusz Zakrzeński – Aktor. Członek Rady Programowej Związku Piłsudczyków, wielokrotnie wcielał się w rolę Józefa Piłsudskiego. Otrzymał dwukrotny tytuł Ambasadora Sybiraków.

por. Artur Ziętek – Członek załogi samolotu.

Gabriela Zych – Przedstawicielka Rodzin Katyńskich.

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.