Menu

O pracownikach delegowanych w Wilnie

W Parlamencie Litewskim 21-22 kwietnia odbyła się konferencja międzynarodowa mająca na celu porównanie praktyk i rozpowszechnianie prawodawstwa europejskiego w zakresie problematyki pracowników delegowanych. Uczestnicy z Litwy, Łotwy, Estonii i Polski omawiali krajowe prawodawstwo i problemy praktyczne pojawiające się na tle stosowania dyrektywy 96/71/WE.

Ze strony NSZZ Solidarność prezentację na temat ”Posting of workers, Polish experience, NSZZ „Solidarność” approach” (Pracownicy delegowani z punktu widzenia NSZZ „Solidarność”) przygotowała dr Ewa Podgórska-Rakiel z Zespołu Prawnego KK. Konferencja była pierwszą w ramach projektu NR VS/2016/0024.

Projekt skupia się na branży transportowej z której pochodzą największe grupy pracowników delegowanych. Podkreślenia wymaga jednak, że w Polsce najnowszy projekt ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (druk nr 408) reguluje jedynie zasady delegowania pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyraźnie ogranicza stosowanie przepisów do przewozów kabotażowych w transporcie międzynarodowym. Tymczasem w praktyce brak jasnych regulacji mających zastosowanie do pracowników delegowanych z terytorium Polski do innych krajów. Tych pracowników jest znacznie więcej niż delegowanych do Polski i często nie mają oni świadomości, że powinni otrzymywać wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego państwa przyjmującego. Wydaje się, że niezbędne jest stworzenie przynajmniej ogólnych krajowych zasad w tym zakresie bo bezpośrednie powoływanie się na dyrektywę może być skomplikowane. Problematyczny jest także art. 77(5) § 4 Kodeksu pracy ponieważ pozwala wypłacać pracownikowi spoza sfery budżetowej dietę za zagraniczną podróż służbową na poziomie diety krajowej, a ta wynosi tylko 30 zł.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję udziału w oficjalnym otwarciu pierwszego punktu informacyjnego dla pracowników delegowanych i migrujących na granicy litewsko-polskiej Budzisko – Kalwarija.

Tutaj więcej na temat projektu


 

                                                                   

                    

 

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.