Menu

Strategia działa. Związek się rozwija

Umacnia się reprezentacja pracowników zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”.

Nowych członków Związku przybywa dzięki nowej formule współpracy Działu Rozwoju Związki Komisji Krajowej z regionami, obowiązującej od czerwca. Strategia wprowadza nowe standardy pracy z regionami, które regulowane są w „Porozumieniach o współpracy”. Zarządy Regionów wyznaczają cele w zakresie rozwoju „S”, mając pewność, że otrzymają wsparcie od koordynatorów DRZ KK w organizowaniu pracowników na swoim terenie.
 
Dobiegła właśnie współpraca w takiej formie z czteroma pierwszymi regionami: Śląsko-Dąbrowskim, Bydgoskim, Zielonogórskim i Podlaskim. Zarządy Regionów oceniają ją pozytywnie - Jeśli będzie taka okazja, to chętnie jeszcze raz skorzystam z pomocy DRZ KK i pracy ich koordynatorów, którym bardzo dziękuję za te kilka miesięcy ciężkiej pracy – mówi Józef Mozolewski przewodniczący ZR Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.
 
Wcześniej Dział Rozwoju Związku wraz Działem Szkoleń KK przygotowywali działaczy i liderów związkowych do działań na rzecz organizowania pracowników w związek zawodowy.
 
- My, jako region, wskutek współpracy z DRZ KK podjęliśmy konkretne działania. Zorganizowaliśmy seminaria, na których przy współuczestnictwu działu szkoleń i pod jurysdykcją DRZ KK została opracowana strategia rozwoju Regionu. Działacze zostali zapoznani z częścią teoretyczną. Kolejnym etapem była część praktyczna, czyli praca przy organizowaniu pracowników. To bardzo ciężka praca, głównie praca Zarządu Regionu i DRZ KK, która pokazała, że warto i że taki system pracy przynosi rezultaty – tłumaczy Mozolewski.
 
Wspólne działania Działu Rozwoju KK z regionami od czerwca zaowocowały pozyskaniem do NSZZ „Solidarność” niemal 900 nowych członków Związku, rozwinięciem kilkunastu organizacji istniejących, m.in. MONDI, ENEA (R. Bydgoski), czy Lidl, Kaufland w wielu regionach, Swedwood (R. Zielonogórski), Auto Poland Fiat (R. Śląsko-Dabrowski) oraz powstaniem nowych organizacji zakładowych, np. Swedspan Polska w Koszkach (R. Podlaski), Straż Pożarna w Mikołowie (R. Śląsko-Dąbrowski).
 
Dział wpierał także doraźnie pozostałe regiony, czego efektem są nowo zarejestrowane organizacje. Wśród nich warte wymienienia na pewno są: Żywiec Zdrój, PF Logo System (R. Wielkoplska), Container Modul (Region Koszaliński-Pobrzeże), Renz (Region Pomorze Zachodnie).
 
- Nie ulega żadnej wątpliwości, że podstawą jest rozwój związku i pozyskiwanie członków. Nasz Region nadal będzie skupiać się na rozwoju
Związku, zwłaszcza na wzroście uzwiązkowienia w zakładach, w których już jesteśmy. A my wszyscy jako działacze wszystkich struktur, zarówno zakładowych, regionalnych i krajowej powinniśmy wykazać więcej energii i inicjatywy w tym kierunku – podsumowuje Mozolewski.
 
Od października DRZ KK rozpoczął ścisłą współpracę zaplanaowaną do końca stycznia 2014 r. z kolejnymi czteroma Regionami:
Toruńsko-Włocławkim, Mazowsze, Świętokrzyskim, Środkowowschodnim. DRZ KK przygotowuje już teraz kolejne regiony do rozpoczęcia kooperacji od lutego przyszłego roku.
 
Działania działu od początku roku przyniosły blisko 2000 nowych członków Związku, 18 nowych organizacji zakładowych i rozwinięcie kilkunastu organizacji już istniejących.
 
Dział Rozwoju Związku

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.