Logo
Wydrukuj tę stronę

Akademia Organizowania Młodych w Sarajewie

Akademia Organizowania Młodych w Sarajewie

W zeszłym tygodniu w Sarajewie odbyła się kolejna już edycja Akademii Organizowania Młodych, będącej częścią Globalnej Akademii Organizowania stworzonej przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych. Piętnaścioro młodych ludzi z dwunastu państw Europy Środkowej i Wschodniej spotkało się, aby w ciągu trzech dni porozmawiać o tym, jak zaplanować kompleksową kampanię organizowania i skutecznie zachęcać swoich rówieśników do wstępowania w związkowe szeregi.

- Witajcie na kolejnej edycji Akademii. Zajmujemy się trenowaniem młodych ludzi w organizowaniu, bo organizowanie to zwiększanie uzwiązkowienia. Więcej związkowców to silniejszy związek, silniejszy związek to związek bardziej skuteczny. Po poprzednich edycjach Akademii zauważyliśmy świetne rezultaty w wielu organizacjach, których przedstawiciele uczestniczyli w treningu. Zdecydowaliśmy się powtarzać to wydarzenie, bo dzięki temu, czego się tutaj uczycie macie realny wpływ na wzrost uzwiązkowienia w Waszych krajach. – mówiła w powitaniu Goda Neverauskaité, doradca przy Paneuropejskiej Radzie Regionalnej ITUC, trenerka Akademii Organizowania.

Seminarium rozpoczęła dyskusja o roli związków zawodowych w życiu pracowników, w szczególności tych, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia. Uczestnicy zastanawiali się dlaczego związki są potrzebne w każdym zakładzie pracy, bez względu na jego charakter, oraz jakie są najczęstsze powody zakładania organizacji. Poruszono również temat ustawicznie spadającego uzwiązkowienia oraz niewielkiej popularności związków wśród młodych. - Głównym wnioskiem, który nasuwa się po latach badań jest to, że związki na całym świecie mają podobny problem – niskie i stale malejące uzwiązkowienie. Młodzi ludzie wyjeżdżają, ci, którzy zostają często nie wiedzą czym są związki, kojarzą je z reliktem przeszłości. Problem tkwi również w samych związkach, które często zajmują się nie tym, co trzeba. Zamiast tego powinny skupiać się tylko na pracownikach i ich sprawach. – zwracał uwagę Stephen Benedict, jeden z trenerów, twórca Globalnej Akademii Organizowania. – Nie do końca jest tak, że młodzi ludzie nie zapisują się do związków zawodowych, bo o nich nie wiedzą przez swoją ignorancję. Często nie wiedzą, bo nikt im o związku nie powiedział, nikt nie powiadomił o jego istnieniu, nie zachęcił do wstąpienia, nie zapytał co o tym myślą, nie wytłumaczył na czym polega praca związków. Nie wykorzystujemy naszych możliwości na informowanie młodych (i nie tylko ich) o tym, że związki istnieją i czym zajmują się na co dzień – dodał. Po sprecyzowaniu problemów i wyzwań, które czekają na związki w przyszłości, uczestnicy uczyli się mapowania zakładu pracy, definiowania i budowania kompleksowego planu kampanii organizowania pracowników. Skupiali się również na tworzeniu list pracowniczych i problemowych, uczyli się jak w planowaniu kampanii wykorzystywać analizy SWOT i SMART. 

Kolejnego dnia uczestników czekało wyzwanie w postaci rozmów jeden na jeden z nieuzwiązkowionymi pracownikami. Zadaniem seminarzystów było zachęcić do wstąpienia w szeregi związku typowego reprezentanta załogi zakładu produkcyjnego czy ratownika medycznego, w których wcielili się trenerzy. Na podstawie omawianych przykładów uczestnicy mogli dowiedzieć się jak ważną rolę odgrywa prawidłowo postawione pytanie czy umiejętność słuchania. Próbowano opisać postać idealnego organizatora. Sporo miejsca poświęcono też komunikowaniu ze specjalną grupą pracowników, jaką są właśnie ludzie młodzi. - Młodzi ludzie nie zapiszą się do związku, w którym nie ma innych ludzi w podobnym wieku. Musimy pokazywać na każdym kroku co robimy, żeby zachęcić innych młodych do zapisywania się i aktywności związkowej. Pamiętajcie, że nic nie zastąpi kontaktu twarzą w twarz z pracownikiem w jego miejscu pracy, żadna kampania społeczna czy agitacja polityczna. Należy zastanowić się gdzie jest nasze miejsce jako młodych w związku i uświadomić starszych działaczy, jak ważna jest obecność młodych w ciałach decyzyjnych związków na każdym poziomie. Tylko w ten sposób możemy udowodnić młodym, że związek zawodowy również dla nich stanowi dobre wyjście. – mówiła Goda Neverauskaité, która jest również członkiem Komitetu Młodych EKZZ. Zwracano uwagę na konieczność otwarcia się związków zawodowych na nowe formy zatrudnienia (związanych m. in. z digitalizacją), które są szczególnie popularne właśnie wśród ludzi młodych.

Ostatniego dnia uczestnicy zaprezentowali swoje plany kampanii organizowania, które tworzyli w trakcie trwania całego seminarium. Każdy z nich wybrał inną firmę czy branżę, określił ramy czasowe, cel, główną myśl kampanii. Trenerzy podkreślali zaś jak ważna jest ewaluacja, dzięki której możemy łatwiej monitorować postępy w kampanii, jej dobre i złe strony, szybciej reagować i podejmować działania naprawcze.

Akademia Organizowania Młodych była wydarzeniem towarzyszącym Szkole Letniej dla Liderów Związkowych Paneuropejskiej Rady Regionalnej przy MKZZ. Uczestnicy Akademii  mieli szansę zaprezentować wypracowane wnioski liderom, którzy debatowali w tym samym czasie i miejscu. Zarówno młodzi jak i liderzy byli zgodni co do tego, że należy poświęcać w pracy związkowej więcej miejsca organizowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem ludzi przed 35 rokiem życia. Na koniec Stephen Benedict w mocnych słowach dał do zrozumienia wszystkim obecnym, że to właśnie na nich spoczywa odpowiedzialność za to, jak związki zawodowe będą wyglądały w przyszłości. - Macie tylko jedną możliwość – musicie organizować. Pamiętajcie, że ludzie, których uda Wam się zapisać będą członkami przez kolejne kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, musicie o nich zadbać. Inaczej nie ma mowy o przyszłości związków zawodowych. Nie możecie zaprzestać swojej pracy na rzecz organizowania. Ta praca to w rzeczywistości walka, którą musicie podjąć. Kto to zrobi, jeśli nie Wy – Młodzi liderzy?

mm

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.