Menu

Starogard stawia na rozwój Związku

 

W wyniku wyborów, które odbyły się 8 maja Zdzisław Czapski został kierownikiem Oddziału Starogardzkiego NSZZ „Solidarność”. Oddział ten skupia 18 organizacji, do których łącznie przynależy około 2100 członków. Podstawowym założeniem Oddziału na najbliższą kadencję będzie rozwój Związku poprzez zwiększenie liczebności członków.

W mijającej kadencji przy Oddziale starogardzkim zostały zarejestrowane cztery nowe organizacje: KZ Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim nr. 1226, KZ „STAR-WIK” Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim nr. 1230, KO/58 przy Komendzie Regionalnej Straży Kolei w Gdańsku z siedzibą w Tczewie, KO/22 przy Tesco Polska. Niestety z powodów organizacyjno-strukturalnych doszło do połączenia organizacji zakładowych ze Starkomu i MZK – powstała jedna organizacja międzyzakładowa. Ponadto Organizacja Zakładowa „S”, działająca w Banku Spółdzielczym przyłączyła się do Organizacji Międzyzakładowej Terenowej powiatu starogardzkiego nr 1130.

Oddział może poszczycić się zwiększeniem liczby członków o 60 osób w stosunku do liczby członków w poprzedniej kadencji. Nowo wybrane władze Oddziału stawiają na pozyskiwanie dla Związku nowych członków, jak i organizacji. Jednym z atutów Oddziału jest, wprowadzona pod koniec 2017 r., pomoc prawna w sprawach nie tylko pracowniczych, ale i rodzinnych, spadkowych, administracyjnych, lokalowych i innych. Ważne jest to, że w większości przypadków pomoc ta kończyła się pozytywnie dla zainteresowanego członka Związku. W tej kadencji, jak zapowiada Zdzisław Czapski, prawnik związkowy nadal będzie przyjeżdżać do Starogardu raz w miesiącu (w 3-cia środę miesiąca), aby służyć pomocą Związkowcom.

Członkowie starogardzkiej „S” uczestniczyli w wielu uroczystościach. Włączyli się także w pomoc finansową dla rodzin poszkodowanych przez nawałnicę, która przeszła przez Pomorze w sierpniu 2017 r. m.in. Komisja Międzyzakładowa ZF Polpharma, najliczniejsza (637 członków) przekazała ok. 10 tys. złotych.

Na członków Rady Oddziału wybrano: Ryszarda Lisa (KZ MZK-STARKOM sp.z.o.o.), Leszka Świeczkowskiego (KM Z.F POLPHARMA S.A), Hannę Orlikowską (KZ.S.I Pomorzanka), Tomasza Muszyńskego (KZ Dovista Polska), Wacława Ciecholińskiego (KZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) i Mieczysława Haronka (KZ Urząd Miasta Starogard Gd).

Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, który uczestniczył w spotkaniu, a także kierownik Oddziału Zdzisław Czapski, w imieniu Rady Oddziału, złożyli podziękowania Edmundowi Zielińskiemu za długoletnią pracę w Związku. Przekazali mu również upominki. Edmund Zieliński był wieloletnim przewodniczącym „S” w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim.

Hanna Orlikowska – przewodnicząca KZ NSZZ „S” S.I Pomorzanka

– Załoga naszego zakładu, to w większości osoby w wieku średnim. Wszyscy chcemy dopracować do emerytury. W poprzedniej kadencji mieliśmy trudną sytuację, bo pracodawca wprowadził zatrudnienie na ¾ etatu. Wybrnęliśmy z tego. Może dlatego, że jedna trzecia pracowników, to członkowie Związku – na 132 pracowników do „Solidarności” przynależy 46 osób. Nie chcemy, aby w tej kadencji sytuacja się powtórzyła. Dlatego podstawowym naszym zadaniem będzie dbanie o zachowanie stanowisk pracy.

Mieczysław Talaśka – przewodniczący KZ NSZZ „S” przy Nadleśnictwie Starogard

– Właściwie, jako Organizacja nie mamy większych kłopotów z pracodawcą. Dzięki dobrym stosunkom z pracodawcą udało się uzyskać wiele korzystnych rozwiązań dla pracowników. Obecnie naszym największym problemem jest przyjęta przez Sejm ustawa łowiecka, która włącza leśników do prac związanych z szacowaniem i likwidowaniem szkód łowieckich. Leśnicy nie mają instrumentów do szacowania strat rolników. Od tego są rzeczoznawcy.

http://www.solidarnosc.gda.pl/

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.