Menu

Rok 2016 w wykonaniu Działu Rozwoju

Intensywność i skuteczność – tak można opisać minione 12 miesięcy pracy w wykonaniu Działu Rozwoju Związku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Niezliczone kampanie organizowania prowadzone w całym kraju, pozyskanie ponad 1300 nowych członków Związku, utworzenie 24 nowych organizacji związkowych, rozwinięcie kilkudziesięciu już istniejących. Podpisanie 10 Porozumień o współpracy na rzecz rozwoju z Regionami oraz Porozumienia międzynarodowego z UNI Global Union. Flagowa kampania organizowania giganta handlu elektronicznego Amazon. Udział w powstaniu Komitetu ds. Organizowania EKZZ oraz Zespołu ds. Rozwoju Komisji Krajowej.

Współpraca Centrali z Regionami

W 2016 roku Dział Rozwoju Komisji Krajowej wsparł formalnie w ramach Porozumień o współpracy dziesięć Regionów, a doraźną pomocą objęto także kilka innych struktur regionalnych, branżowych i zakładowych. Akcje rozwojowe prowadzono na terenie Regionów: Bydgoskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Zielonogórskiego, Płockiego, Gorzowskiego, Ziemi Przemyskiej, Mazowsza, Dolnego Śląska, Wielkopolski czy Śląsko-Dąbrowskiego. Dzięki wspólnym działaniom udało się pomóc zorganizować pracowników w wielu firmach. Nowe organizacje powstały min.: w centrum badawczym firmy Nielsen, T. Mobile, Norco Spectra i ATS Cleaning Service na Mazowszu, Nord Napędy z Nowej Soli, firmie budowlanej Strabag oraz InPost na Śląsku, olsztyńskim i bydgoskim ARiMR czy Biurze Krajowej Informacji Podatkowej i Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy oraz Filharmonii Gorzowskiej.

Prowadzone działania zaowocowały także rozwinięciem wielu istniejących organizacji. W ramach współpracy z komisjami zakładowymi udało się wzmocnić Solidarność w Castoramie, Carrefour’rze Kauflandzie, Auchanie, Swedwoodzie, Michelinie, NBP-KNF, Biedronce, Hucie Pilkington czy Polskim Busie.

Jesień stała pod znakiem kampanii na Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dzięki działanion prowadzonym z przedstawicielami Regionu Rzeszowskiego, w nieuzwiązkowionej przez wiele lat strefie udało się utworzyć liczne, kilkudziesięcioosobowe organizacje w BRW (branża meblarska) oraz w LEAR (branża motoryzacyjna). Organizacje te mogą być dobrym przykładem dla dziesiątek tysięcy pracowników pozostałych zakładów pracy mieleckiej strefy.

Współpraca Centrali z Zagranicą

Na uwagę zasługuje kooperatywa Działu Rozwoju z UNI Global Union. Dzięki podpisaniu partnerskiej umowy o współpracy, Związek zaangażował się także w globalną kampanię w firmie Amazon. Tym samym „Solidarność” włączyła się w międzynarodowy program poprawy warunków pracy i wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w magazynach amerykańskiego giganta sprzedaży wysyłkowej. W trzech polskich centrach dystrybucyjnych: jednym w podpoznańskich Sadach oraz dwóch we wrocławskich Bielanach, organizatorzy związkowi przez kilka miesięcy prowadzili intensywną kampanię organizowania. Przeprowadzono liczne pikiety pod polskimi centrami dystrybucyjnymi, uczestniczono w strajkach niemieckiego Ver.di organizowanych pod tamtejszymi magazynami firmy, zorganizowano happening w postaci meczu piłkarskiego, kiedy to związkowcy pokazali Amazonowi „żółtą kartkę” za niegodne traktowanie pracowników. Odbyły się takie akcje promocyjne jak rozdawanie ulotek, prezentów i gadżetów związkowych dla pracowników Amazon czy przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci pracowników. Najważniejsze jednak, że działania związkowe zaowocowały wynegocjowaniem podwyżek wynagrodzenia czy wprowadzeniem dodatku stażowego, obecnie dobiegają końca negocjacje Porozumienia o współpracy z firmą.

Dywersyfikacja w kraju

Zadania Działu Rozwoju to nie tylko organizowanie pracowników. W minionym roku aktywność działowa skierowana była także na pomoc zakładanym organizacjom w negocjacjach z pracodawcami. Udało się rozpocząć prawidłowy dialog w Nielsen czy LEAR. W obu przypadkach udało się wynegocjować Porozumienia o współpracy organizacji z pracodawcami. Doradzano także w szeregu kwestii negocjacyjnych, jak strategie działania organizacji zakładowych, regulaminy pracy, doprowadzono też do uspokojenia nastrojów i wypracowywania kompromisu pomiędzy pracownikami a kadrą zarządzającą w mieleckim LEAR, gdzie kilka tygodni temu pracownicy zatrzymali taśmę produkcyjną, aby zamanifestować niezadowolenie ze zbyt niskich zarobków i nieodpłatnych nadgodzin. Dział był zaangażowany także w ulotkowe akcje informacyjne w Swedwoodzie, Biedronce czy Auchanie, uczestniczył w pikietach i akcjach protestacyjnych w DHL czy Hotelu Radisson, gdzie domagano się rozpoczęcia dialogu i zaprzestania łamania praw pracowniczych. Przeprowadzono także szereg szkoleń rozwojowych dla organizacji zakładowych Lacroix Kwidzyn, Michelin Olsztyn, Amazon i wielu innych.

Rozwój na ustach wszystkich

Rozwój Związku zaczyna nabierać coraz większej rangi. Świadomość wielu struktur krajowych i zagranicznych na temat siły związkowej rozumianej jako wysoki poziom uzwiązkowienia jest coraz większa. W 2016 roku Komitet ds. Organizowania powołała EKZZ, w której Solidarność jest afiliowana, a Zespół ds. Rozwoju powołała także Komisja Krajowa. Celem obu gremiów jest wypracowanie długoterminowych strategii rozwoju, które zaowocują znaczącym wzrostem uzwiązkowienia nie tylko w Solidarności, ale w całej Europie.

Rozwój Związku pojawiał się też wielokrotnie jako temat spotkań różnych struktur np.: BASTUN, zjazdów regionalnych czy posiedzeń sekcji branżowych, gdzie przedstawiciele Działu byli zapraszani do udziału w wystąpieniach na temat rozwoju i organizowania pracowników. Udział w konferencjach czy zjazdach był niejednokrotnie dobrym startem w rozpoczęciu późniejszej współpracy.

Marketing związkowy i Sekcja Młodych

Ważnym obszarem działań rozwojowych jest także aktywność marketingowa. W minionym roku ukazało się blisko 100 tekstów dotyczących wydarzeń i efektów pracy Działu Rozwoju. Wykorzystywano szeroko środki masowego przekazu, tj.: strona internetowa Związku, Tygodnik „Solidarność”, media społecznościowe czy radio. Produkowano i dystrybuowano ulotki i biuletyny, których odbiorcami byli zarówno pracownicy niezorganizowanych zakładów pracy, jak i społeczeństwo, szczególnie podczas imprez okolicznościowych.

Rok 2016 był również czasem młodych związkowców, którzy przy wsparciu Działu Rozwoju Związku powołali do życia Krajową Sekcję Młodych. Ideą, która przyświeca Sekcji odkąd wystartowała jest właśnie kwestia wzrostu liczby członków i uczynienia z „Solidarności” związku zawodowego, który będzie atrakcyjny dla najmłodszych, dopiero wkraczających na rynek pracowników. W ciągu roku w szeregi Sekcji wstąpiło prawie 1000 młodych ludzi, którzy nie ukończyli jeszcze 35 roku życia. Szkolą się oni w kraju i za granicą, wymieniają doświadczeniami, wspólnymi siłami próbują pokazać swoim niezrzeszonym kolegom i koleżankom, że warto wspólnie walczyć o swoje prawa w pracy.

Tradycyjnie też Dział Rozwoju Związku zorganizował ogólnopolskie spotkanie organizatorów związkowych w Gdańsku z udziałem i przy współpracy z Global Organizing Academy – Światowej Akademii Organizowania MKZZ. W wydarzeniu wzięli także udział przedstawiciele Sekcji Młodych, bowiem Dział Rozwoju w młodych ludziach upatruje partnera do współpracy na rzecz rozwoju.

Rok 2017 będzie z pewnością równie intensywny. Zapraszamy wszystkich do współpracy na rzecz budowania NSZZ „Solidarność”

DRZ

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.