Menu

Nieposzanowanie prawa w szpitalu w Pile

Po przeprowadzonej w kwietniu kontroli w Szpitalu Specjalistycznym w Pile Państwowa Inspekcja Pracy wystąpiła do Pracodawcy o zawarcie porozumienia z ustawową stroną reprezentującą pracowników (związki zawodowe) w sprawie wypłaty Ustawowych pieniędzy w kwocie 2.103.183,95 PLN. do końca II kwartału br.
 
PIP wystąpiła również o wypłacenie uprawnionym pracownikom wykonującym zawód medyczny, zatrudnionym w systemie pracy zmianowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, kwot wynikających z zaniżania dodatku za pracę w porze nocnej o kwotę 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każda godzinę pracy wykonywanej wporze nocnej, za cały okres nieobjęty przedawnieniem, skierowano wniosek o ustalenie w Regulaminie Pracy, który wszedł w życie w dniu 1.07.2008 r. systemów czasu pracy stosowanych w podmiocie leczniczym, z uwzględnieniem podstawowego systemu czasu pracy, oraz ustalenia w Regulaminie Pracy, który wszedł w życie w dniu 1.07.2008 r. rozkładów czasu dla poszczególnych grup pracowników, oraz ustalenia w obowiązującym Tymczasowym Regulaminie Wynagradzania: - tabeli zaszeregowania i stanowisk pracy - wynagrodzenia przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku sprzątaczka/sprzątacz, - grup zawodowych bądź pracowniczych bądź stanowisk pracy, na których przysługują dodatki przewidziane w Ustawie o działalności leczniczej, dla pracowników wykonujących zawód medyczny - dla celów prawidłowego naliczania wynagrodzenia za pracę.
 
W ocenie inspektorów PIP Pracodawca ( Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile ) wprowadził w życie Aneks do Regulaminu Pracy oraz do Tymczasowego Regulaminu Wynagradzania i Aneks do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - pomijąjąc wspólnie uzgodnione stanowisko przez wszystkie reprezentatywne organizacje związkowe!, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy wprowadzone przez Pracodawcę Aneksy nie mają mocy wiążącej i nie mogą wejść w życie!  Pracodawca podjął decyzje sawowolnie aby nie dokonywać odpisu na ZFŚS w roku 2014 (nie miał na to zgody ustawowych reprezentantów załogi!) i w związku z tym nie przekazał na konto Funduszu Socjalnego środków pieniężnych będących własnością pracowników.
 
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.