Menu

Co nowego od 1 stycznia 2021 r.

Co nowego od 1 stycznia 2021 r. fot.pixabay.com

Od 1 stycznia 2021 roku.:

- wzrasta płaca minimalna z obecnych 2600 zł do 2800 zł. Wzrośnie też minimalna stawka godzinowa - z obecnych 17 zł do 18,30 zł brutto.

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS, wypełniając wniosek, który można przesłać drogą elektroniczną za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

- ustawa o pracowniczych planach kapitałowych obejmie jednostki sektora finansów publicznych oraz pozostałe podmioty zatrudniające, z tym, że te pierwsze mają mniej czasu na podpisanie umów o zarządzanie i prowadzenie PPK.

- wchodzą w życie dwie ważne ustawy dla zamawiających i wykonawców. Jedna to nowe prawo zamówień publicznych, druga to przepisy je wprowadzające.

Od 1 stycznia 2021 roku w życie wchodzą przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz.2019) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2020). Ustawa prawo zamówień publicznych w art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit a) przewiduje możliwość wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo m.in. przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego. Natomiast art. 95 ustawy przewiduje możliwość zastrzeżenia przez zamawiającego, aby realizacja zamówienia miała miejsce
w oparciu o zatrudnienie pracownicze.

- możliwość wysyłania pracowników na urlopy zaległe jednostronnie przez pracodawcę - art. 15gc tarczy (2 marca 2020 r.)

kzd

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.