Menu

Piotr Duda na gali wręczenia nagrody dla prof. Jana Wojtyły

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy 18 grudnia w Katowicach, Główny Inspektor Pracy - Andrzej Kwaliński, wręczył Nagrodę im. Haliny Krahelskiej prof. dr hab. Janowi Wojtyle. W uroczystości wziął udział p.o. Okręgowego Inspekto-ra Pracy w Katowicach Piotr Kalbron, a także zaproszeni goście: Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Szarama oraz pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Współpracy i Administracji Publicznej Danuta Sobczyk.

Nagroda im. Haliny Krahelskiej przyznawana jest przez Głównego Inspektora Pracy od 1989 roku za wybitne osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Honoruje dokonania laureatów w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

W 2020 r. nagrodą tą uhonorowany został między innymi Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, doktor nauk prawnych i doktor habilitowany nauk ekonomicznych Jan Wojtyła. Nagrodzony jest wybitnym specjalistą z zakresu prawa pracy, polityki zatrudnienia i prawa gospodarczego. Jest członkiem Rady Ochrony Pracy X i XI kadencji. Z nominacji premiera Rzeczypospolitej Polskiej członek rządowej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, a wcześniej Zespołu Prawa Pracy Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Współautor projektów Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy, złożonych na ręce premiera w 2007 r. Jego dorobek naukowy i zawodowy z zakresu prawa pracy i polityki społecznej znalazł uznanie środowiska naukowego, czego dowodem były wielokrotne wybory na kolejne kadencje – począwszy od 1998 r. – do Komitetu Nauk o Pracy i Polityki Społecznej Polskiej Akademii Nauk. Wielokrotnie był powoływany do międzynarodowych towarzystw naukowych i rad programowych krajowych i zagranicznych periodyków naukowych. Został uhonorowany przez Komitet Nauk o Pracy i Polityki Społecznej PAN Medalem im. Wacława Szuberta „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pracy i polityki społecznej”. Był rektorem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, organizatorem i dziekanem Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

„Ogromne doświadczenie oraz wiedza i dorobek Pana Profesora pozwalają członkom Rady Ochrony Pracy na wieloaspektową analizę zagadnień omawianych na posiedzeniach plenarnych” – napisał we wniosku o przyznanie nagrody Profesorowi Janowi Wojtyle, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek – wnioskodawca. W imieniu wnioskodawcy, a także wszystkich Członków Rady Ochrony Pracy, gratulacje przekazał Poseł na Sejm RP Wojciech Szarama.

W trakcie uroczystości, w swoich wystąpieniach gratulacje Laureatowi złożyli między innymi: Główny Inspektor Pracy, Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, Przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” oraz pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego. Przemawiający w swych wystąpieniach podkreślali szczególny dorobek Haliny Krahelskiej dla rozwoju inspekcji pracy w Polsce, wyrażając jednocześnie przekonanie, że jest ona inspiracją dla wielu osób zaangażowanych w problematykę ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy. Zwracano również uwagę na zasługi Laureata, jego ogromne doświadczenie oraz wiedzę w dziedzinie prawa pracy i polityki społecznej.

 W swoim wystąpieniu Okręgowy Inspektor Pracy podkreślił, że jako gospodarz miejsca jest zaszczycony, że wręczenie Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej ma miejsce właśnie w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, na którego terenie działania swoimi zasługami wyróżnił się Laureat nagrody.

www.tysol.pl

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.