Menu

Ciekawe warsztaty eksperckie on-line na temat dialogu

Projekt „Schematy Dialogu Spo艂ecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorz膮dów” wspó艂finansowany z Grantów Norweskich 2014-2021 w ramach Programu Dialog Spo艂eczny Godna Praca. W zesz艂ym tygodniu odby艂y si臋 warsztaty eksperckie on-line, wspólne dla przedstawicieli dwóch samorz膮dów miejskich: Jaworzna i P艂ocka, na których m.in. dyskutowano na temat g艂ównych za艂o偶e艅 dalszych prac w ramach pilota偶u

W spotkaniu uczestniczy艂o 38 osób, w tym m.in. przedstawiciele struktur bran偶owych i regionalnych NSZZ „Solidarno艣膰”, eksperci projektu ds. dialogu spo艂ecznego, eksperci Norwescy Alte Holber Frey (Fagforbundet), Bjørn Pettersen, Kierownik Dzia艂u Restrukturyzacji w Fagforbundet oraz Christian Larsen reprezentuj膮cy KS a tak偶e przedstawiciele 艣wiata nauki, zajmuj膮cy si臋 w swojej pracy problematyk膮 dialogu spo艂ecznego, zainteresowani przebiegiem projektu: dr Izabela Florczak, dr Pawe艂 Czarnecki, prof. Jacek Sroka, dr hab. Andrzej Zyba艂a. Ponadto obecni byli przedstawiciele miast, które wezm膮 udzia艂 w pilota偶u: Prezydent Jaworzna pan Pawe艂 Silbert, Sekretarz Jaworzna pani  Ewa Side艂ko - Paleczny oraz pan Daniel Urba艅ski Kierownik Referatu Komunikacji Spo艂ecznej i Wspó艂pracy z Organizacjami Pozarz膮dowymi w Urz臋dzie Miasta P艂ocka.

- Projekt jest innowacyjny i ukierunkowany na wzmacnianie dobrego dialogu pomi臋dzy jednostkami samorz膮du terytorialnego a zwi膮zkami zawodowymi, które reprezentuj膮 pracowników, dla których samorz膮d jest tzw. pracodawc膮 po艣rednim. Obecnie eksperci ko艅cz膮 raport, który ma by膰 baz膮 wyj艣ciow膮 do dyskusji o mo偶liwym modelu prowadzenia dialogu w sferze publicznej na poziomie lokalnym. Natomiast warsztaty eksperckie to pierwszy krok do przeprowadzenia pilota偶u, takiego mo偶liwego modelu w dwóch wybranych miastach. Jak ju偶 wiemy b臋dzie to P艂ock i Jaworzno. - mówi艂a Agnieszka Rybczy艅ska, kierownik projektu

dr Jan Czarzasty, lider zespo艂u eksperckiego projektu zaprezentowa艂 zawarto艣膰 Raportu badawczego nt. stanu dialogu spo艂ecznego w sektorze publicznym na poziomie samorz膮dów. - Raport, zosta艂 stworzony po to, 偶eby pozna膰 praktyk臋 dialogu spo艂ecznego w podmiotach, na które jednostki samorz膮du terytorialnego wywieraj膮 wp艂yw po艣redni, czyli tam gdzie nie s膮 pracodawc膮 bezpo艣rednim. Za艂o偶enie, z którym przyst臋powali艣my do dzia艂a艅 badawczych i pisania raportu jest takie, 偶e dialog publiczny na poziomie samorz膮dów lokalnych charakteryzuje stosunkowo niska efektywno艣膰 oraz brak mo偶liwo艣ci rozwi膮zywania problemów pracowniczych - mówi艂 Czarzasty. W toku dalszej dyskusji i komentarzy odno艣nie zwarto艣ci raportu zidentyfikowano niezb臋dne poprawki, które zostan膮 wprowadzone do tekstu.

Nast臋pne przedstawiciele P艂ocka i Jaworzna wspólnie z koordynatorami lokalnymi (Stanis艂aw Szkopek – P艂ock, Andrzej Dudzik – Jaworzno) przybli偶yli pozosta艂ym uczestnikom obecny sytuacj臋 zwi膮zan膮 z prowadzeniem dialogu spo艂ecznego w sferze publicznej w tych dwóch „pilota偶owych” miastach.

Barbara Surdykowska, ekspert projektu ds. dialogu spo艂ecznego, omówi艂a proponowane „dobre praktyki”. - To co uda艂o si臋 przygotowa膰 w Raporcie to s膮 cztery inspiracje zwi膮zane z mo偶liwymi dzia艂aniami, m.in jedna z nich jest inspirowana przez Krajow膮 Sekcj臋 Pracowników Bibliotek NSZZ „Solidarno艣膰”, która zwraca艂a uwag臋 na problem mobbingu, zagro偶e艅 psychospo艂ecznych w艂a艣nie w tym 艣rodowisku pracy. Druga praktyka zwi膮zana jest z rozwojem uk艂adów zbiorowych pracy i wynika z braku wystarczaj膮cej liczby uk艂adów zbiorowych pracy. Trzecia praktyka inspirowana jest porozumieniami, które zosta艂y zawarte przez europejskich partnerów spo艂ecznych- jest to praktyka zwi膮zana ze stresem w pracy, przemoc膮 werbaln膮 klientów i osób trzecich wobec pracowników - mówi艂a Barbara Surdykowska o wypracowaniu dobrej praktyki

Szerzej do problemów dialogu w sektorze publicznym odniós艂 si臋 Bjørn Pettersen, z norweskiego zwi膮zku zawodowego Fagforbundet - Naszego skandynawskiego modelu nie mo偶na skopiowa膰 do Polski, ale cz臋sto tak jest, 偶e jak co艣 si臋 kopiuje to nie jest wcale takie dobre rozwi膮zanie. Je偶eli mamy wspó艂prac臋 to nie zale偶nie czy jest dobra czy z艂a, to wa偶na jest próba tworzenia dialogu, a potem zdobycie zaufania, które buduje si臋 przez prowadzenie dialogu z partnerem przez d艂u偶szy czas. Wasze przyk艂ady dobrych praktyk to jest to co powinni艣cie pokazywa膰 innym, to s膮 przyk艂ady jak funkcjonuje dobry dialog spo艂eczny. - skomentowa艂 Pettersen

- Zwrócili艣my tutaj uwag臋 na wiele elementów, na to, co ja nazywam dobrym dialogiem. Wszystkie elementy, które sk艂adaj膮 si臋 na dialog maj膮 szczególne znaczenie i skupiaj膮 si臋 w naszym wn臋trzu, osobowo艣ci, charakterze i mentalno艣膰. Dialog przede wszystkim zale偶y od nas samych. Wa偶ne jest na ile potrafimy spojrze膰 na siebie z tzw. dystansem i na ile potrafimy sami przezwyci臋偶y膰 swoje w艂asne ograniczenia - podsumowa艂 Jaros艂aw Lange, Przewodnicz膮cy Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarno艣膰”.

Kolejne warsztaty eksperckie, tym razem dedykowane ju偶 odr臋bnie dla ka偶dego z miast odb臋d膮 si臋 9 lutego 2021 w Jaworznie i 16 lutego w P艂ocku.

pm, ar


 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.