Menu

Samorząd terytorialny a związki zawodowe - uwarunkowania, możliwości i perspektywy prowadzenia dialogu społecznego

Samorząd terytorialny a związki zawodowe - uwarunkowania, możliwości i perspektywy prowadzenia dialogu społecznego fot.pixabay.com

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wchodzi w kolejną fazę projektu „Schematy Dialogu Społecznego dla Godnej Pracy w sektorze publicznym na poziomie samorządów” współfinansowanego z Grantów Norweskich 2014-2021 w ramach Programu Dialog Społeczny Godna Praca.

Obecnie trwają prace końcowe nad treścią raportu badawczego skupiającego się na możliwościach i perspektywach prowadzenia dialogu społecznego na poziomie samorządu terytorialnego. Raport będzie obejmował problematykę rynku pracy oraz dialogu społecznego i stosunków pracy w sektorze samorządowym, a pod względem międzynarodowym zawarte będą elementy porównania sytuacji w Polsce i Norwegii. Jest realizowany w partnerstwie między NSZZ „Solidarność”, Związkiem Miast Polskich oraz Norweskim Związkiem Pracowników Komunalnych i Powszechnych (Fagforbundet) oraz Norweskim Zrzeszeniem Władz Lokalnych i Regionalnych (KS). Raport wkrótce będzie dostępny na naszej stronie www.solidarnosc.org.pl.

Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie lokalnym w Polsce poprzez identyfikację i rozwój metod wspierających dialog społeczny w tym sektorze, a także rozwój kanałów efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy partnerami społecznymi sektora publicznego i władzami lokalnymi. Projekt zakłada opracowanie modelu prowadzenia dialogu społecznego w sektorze publicznym na poziomie samorządów w Polsce i pilotaż tego modelu w dwóch wybranych samorządach

- Obecnie najbliższe wydarzenie związane z naszym projektem to zaplanowane na 1 grudnia tego roku, warsztaty eksperckie, wspólne dla przedstawicieli dwóch samorządów miejskich: Jaworzna i Płocka, na którym m.in. będą dyskutowane główne założenia dalszych prac w ramach pilotażu - poinformowała Agnieszka Rybczyńska, kierownik projektu. Ze względu na sytuację epidemiczną warsztaty odbędę się wyłącznie w formule zdalnej.

pm


 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.