Menu

Odeszła działaczka stoczniowej „Solidarności” Alicja Kowalczyk

Alicja Kowalczyk Alicja Kowalczyk fot.P.Glanert

16 listopada 2020 r. zmarła Alicji Kowalczyk, oddany Stoczni Gdańskiej stoczniowiec, wieloletni członek NSZZ „S”, działaczka struktur podziemnych związku w czasie stanu wojennego, prezes Stowarzyszenia Solidarni z Kolebki.

– Z naszym związkiem pani Alicja była od samego początku. Była jedną z założycielek związkowych struktur w 1980 roku. Niezwykle oddana sprawie “Solidarności”. Potrafiła upomnieć się o sprawy robotnicze, gdy sporo to kosztowało. Była istnym wulkanem energii. Jej naprawdę zależało na stoczni i na “Solidarności” – wspomina Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ “S”.

Alicja Kowalczyk urodziła się w 1927 r. w Dęblinie. W latach 1964-1968 była studentką Politechniki Gdańskiej, Wydział Budowy Okrętów.

W latach 1952 – 1960 była kreślarzem na Politechnice Gdańskiej, w latach 1960 – 1968 pracowała w Centralnym Biurze Konstrukcji Okrętowych, a w latach 1968 – 1982 jako technolog w Dziale Modernizacji i Rozbudowy Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

W grudniu 1970 r. uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej, która spisała postulaty Komitetu Strajkowego i rozprowadzała je po wydziałach Stoczni.

W sierpniu 1980 r. uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej, członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” w SG i członek KZ NSZZ „S”. Do 13 grudnia 1981 na urlopie bezpłatnym oddelegowana do pracy w   Prezydium Komisji Zakładowej w Komisji Socjalno-Budżetowej KZ NSZZ „S”.

Od 13 do 16 grudnia 1981 r. uczestniczka strajku w Stoczni Gdańskiej. Do 1989 r. członek Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej, w zespole redakcyjnym pisma „Rozwaga i Solidarność” (przepisywanie tekstów na maszynie i kolportaż pisma).

Prezes Stowarzyszenia Solidarni z Kolebki. Od listopada 2018 roku Alicja Kowalczyk przebywała w Domu Opiekuńczo-Leczniczym „Opatrzności Bożej” w Pilaszkowie pod Warszawą. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2020).

Rozpracowywana do Sprawy Obiektowej krypt. „Jesień 70”, dotyczącej wydarzeń Grudnia 1970, jako członek zespołu redagującego postulaty, do Sprawy Obiektowej „Klan” dotyczącej ochrony operacyjnej działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku oraz krypt. „Gotowość” dotyczącej przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego, figuruje w wykazie osób, które tworzyły Komitet Strajkowy w Stoczni im. Lenina w Gdańsku w grudniu 1981.

www.solidarnosc.gda.pl

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.