Menu

Zarządzanie wiekiem - międzynarodowe szkolenie projektowe w Warszawie

Zarządzanie wiekiem - międzynarodowe szkolenie projektowe w Warszawie fot.K.Nosal

Z satysfakcją odnotowujemy, iż w obecnej sytuacji udało się przeprowadzić hybrydowe międzynarodowe szkolenie, które odbyło się w ramach projektu VS/2019/0007 „Inicjowanie działań wdrażających autonomiczne porozumienie ramowe europejskich partnerów społecznych dotyczące aktywnego starzenia i podejścia międzypokoleniowego”.

Szkolenie odbyło się w Warszawie w hotelu Gromada w dniach 22-24 września br. Było to już 3 szkolenie, które zostało zrealizowane dla kolejnej grupy uczestników wg programu opracowanego przez partnera projektu CIOP – PIB (Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy).

W szkoleniu wzięło udział łącznie 36  uczestników - z tego obecnych na sali było 23 liderów z NSZZ „Solidarność”, a pozostali uczestnicy z organizacji partnerskich (5 związkowców  z konfederacji związków zawodowych CSDR z Rumunii oraz 8 przedstawicieli Konfederacji Lewiatan) byli obecni za pośrednictwem sieci teleinformatycznej.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z zasadami kształtowania bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy oraz wzięli udział w zajęciach warsztatowych dotyczących kształtowania oceny ryzyka zawodowego.

Podczas szkolenia szczególny nacisk położono na skutki długotrwałego oddziaływania czynników ryzyka i dyskomfortu dla przebiegu kariery zawodowej pracownika. Pogarszający się stan zdrowia pracowników i wynikająca z tej przyczyny absencja chorobowa stanowi jeden z istotniejszych elementów stereotypu jakim często kierują się pracodawcy kształtując strategie kadrowe firm. Stąd też, budowanie zarówno świadomości partnerów społecznych co do czynników obniżających dobrostan pracownika, jak i umiejętności projektowania komfortowego środowiska pracy należy uznać za fundament strategii wydłużania okresu aktywności zawodowej pracowników.

Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym, co cieszy tym bardziej, że bez dobrze przygotowanej i sprawnej pracy obsługi technicznej nie byłoby możliwe do przeprowadzenia.

Szkolenie zorganizował zespół projektowy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”: Maria Żytko i Karol Nosal.

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.