Menu

Międzynarodowe seminarium w Kołobrzegu na temat zdrowych miejsc pracy

Wyzwania demograficzne sprawiają, że jednym z najpoważniejszych tematów, na który zwraca uwagę Komisja Europejska i którym zajmują się aktywnie partnerzy społeczni jest kwestia zachowania zdrowia i aktywności pracowników a poprzez to poprawy ich możliwości do pozostania na rynku pracy aż do ustawowego wieku emerytalnego. To, jak się czuje pracownik zależy w dużej mierze od bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb warunków pracy.

Na to czy miejsce pracy jest zdrowe, czy nie, mają wpływ różnorodne czynniki związane z wykorzystywanymi w pracy maszynami, narzędziami czy materiałami, a także sama organizacja pracy.

Te zagadnienia były omawiane na  seminarium „Zdrowe miejsca pracy – rozpoznawanie i postępowanie ze związanymi z pracą zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (MSD)” , które odbyło się w dniach 21-23.02.2020 roku w hotelu Bałtyk w Kołobrzegu. To współfinansowane przez Komisję Europejską seminarium było elementem szerszej współpracy między Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” a Europejskim Centrum do Spraw Pracowniczych (EZA).

Uczestnikami seminarium było 38 ekspertów i związkowców z 8 krajów należących do Unii Europejskiej: Austrii, Czech, Francji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski i Rumunii.

Celem seminarium była dyskusja i wymiana doświadczeń na temat zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia związanym z MSD ze szczególnym uwzględnieniem pracowników sektorów bankowości, budownictwa, zdrowia, transportu i przemysłu motoryzacyjnego.

Przedstawiciele CIOP zaprezentowali kampanię „Zdrowe miejsca pracy”, którą prowadzić będzie Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) we wszystkich krajach członkowskich w latach 2020-2022
Uczestnicy zapoznali się z działaniami podejmowanymi przez związki zawodowe i instytucje nadzorujące środowisko pracy w poszczególnych krajach, jak również na poziomie europejskim.

Wspólnym mianownikiem wszystkich prezentacji było stwierdzenie, że inwestycja w zdrowe miejsce pracy wymaga współpracy wszystkich instytucji i partnerów społecznych. Temat ten jest istotny dla pracowników we wszystkich krajach. Konsekwencje zaniedbań i braku profilaktyki ponoszą nie tylko indywidualne osoby, ale  także pracodawcy (koszt zwolnień lekarskich) i całe społeczeństwo (koszty leczenia).

Podczas wizyty w centrum rehabilitacyjnym hotelu Bałtyk uczestnicy seminarium mieli okazję zapoznać się w praktyce z funkcjonowaniem uzdrowiska zajmującego się rehabilitacją schorzeń kręgosłupa i poznać opinie pracujących w nim specjalistów na temat tego, jak istotne dla zdrowia pracowników jest odpowiednio zorganizowane, ergonomiczne miejsce pracy.

Odbyła się również dyskusja panelowa, w której uczestniczyli przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. Przedstawili oni rozwiązania i metody zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia związanym z MSD stosowane w ich zakładach pracy i sektorach. Mówili o problemach, z którymi stykają się na co dzień jako związkowcy i jako społeczni inspektorzy pracy, ale również przedstawiali przykłady pozytywnych rozwiązań, które się udało wdrożyć, negocjując z pracodawcami i przekonując ich, że inwestowanie w zdrowe miejsce pracy jest korzystne, również z ich punktu widzenia.

dw

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.