Menu

66,6 tysięcy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

66,6 tysięcy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom fot.ewlgroup.eu

Przy spadającym bezrobociu pracodawcy są zainteresowani zatrudnianiem cudzoziemców. W pierwszym półroczu tego roku w Pomorskiem wydano 66,6 tysięcy oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Ukrainy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

W porównaniu z danymi za I półrocze 2018 roku, zaobserwowano niewielki wzrost liczby oświadczeń.

Na podstawie oświadczeń zatrudniani są przede wszystkim mężczyźni (2/3 wszystkich oświadczeń) pochodzący z Ukrainy (88,3%). Jeśli chodzi o formę umów – dominują umowy zlecenia.

Biorąc pod uwagę narodowość zatrudnianych cudzoziemców, w I półroczu 2019 roku pracodawcy najchętniej powierzali pracę obywatelom Ukrainy – 88,3% wszystkich oświadczeń (ponad 58,9 tys.), na drugim miejscu obywatelom Białorusi – 5,0%, następnie Gruzji – 2,9%, Mołdawii – 2,5%, Rosji – 1,0% i Armenii 0,3%.

Zezwolenia na pracę sezonową wydawane cudzoziemcom przez powiatowe urzędy pracy dotyczą pracy w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce wykonywanej przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. W I półroczu 2019 r. powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego wydały cudzoziemcom 1,1 tys. zezwoleń na pracę sezonową, z czego ok. 700 (61,6%) dotyczyło kobiet.

Porównując dane za I półrocze ubiegłego roku, widać wyraźny wzrost zainteresowania pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców do prac sezonowych, gdyż w analogicznym okresie roku poprzedniego wydano 800 zezwoleń, z czego 500 (65,7%) dotyczyło kobiet.

Z możliwości zatrudnienia cudzoziemców najczęściej korzystają pracodawcy trójmiejscy oraz z powiatów ościennych – puckiego, kartuskiego i tczewskiego – w których liczba oświadczeń, w porównaniu do I półrocza zeszłego roku, zauważalnie wrosła.

W odniesieniu do danych za I półrocze 2018 roku, wzrosła również liczba zezwoleń na pracę sezonową w rolnictwie, ogrodnictwie i turystyce – wydano ich 1,1 tysięcy. Ponad 66 % zezwoleń dotyczyło zatrudnienia kobiet.

Z badania Barometr zawodów dla województwa pomorskiego 2019 wynika, że cudzoziemcy najczęściej zatrudniani są jako pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, głównie w branży budowlanej, gastronomii i hotelarstwie, przetwórstwie przemysłowym oraz w transporcie. Dane przygotowało Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy (PORP), inicjatywa Samorządu Województwa Pomorskiego realizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

www.solidarnosc.gda.pl / ASG

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.