Menu

Wzrasta liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę!

Podstawową reguła przy zatrudnianiu cudzoziemców jest ich równe traktowanie z obywatelami państwa-gospodarza oraz unikanie wszelkich przejawów dumpingu i dyskryminacji płacowej. Za tym idzie więc obowiązek odprowadzania należnych składek.

W marcu br. ponownie wzrasta liczba cudzoziemców ubezpieczonych w pomorskich oddziałach ZUS. Stanowią oni 10 proc. wszystkich obcokrajowców ubezpieczonych w Polsce.

U schyłku ubiegłego roku spadła liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu. Było ich 35,5 tys, czyli pomiędzy końcem października ub.r., a końcem grudnia 2018 r. ubyło ich 1,1 tys. Na koniec lutego br. liczba ubezpieczonych na Pomorzu obcokrajowców wzrosła do 36,2 tys. To ponad 10 proc. wszystkich obywateli innych państw objętych ubezpieczeniami społecznymi w Polsce.

Są wśród nich obywatele aż 126 państw. Ponad 3/4 ubezpieczonych cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy, których jest blisko 28 tys. Drugą grupę stanowi 2,1 tys. obywateli Białorusi. Kolejni są Rosjanie (784), Gruzini (603) oraz Mołdawianie (546).

Pomorze wybierają także mieszkańcy odleglejszych państw. Ubezpieczonych jest tutaj m.in. po jednym obywatelu Aruby, Beninu, Haiti i Laosu.

Systematycznie wzrasta liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę.

W październiku 2018 r. było ich 15,4 tys., a na koniec ub.r. 15,6 tys.. Obecnie jest ich ponad 16 tys. Mniej więcej stała jest liczba prowadzących własną działalność gospodarczą, która oscyluje wokół 1000-1050. Wynika z tego, że ubywa zatrudnionych na innego rodzaju oskładkowanych rodzajach umów, np. zlecenia.

Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących na Pomorzu może być większa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia.

Poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

Jak przypomina regionalny rzecznik prasowy ZUS Krzysztof Cieszyński warto podkreślić, że im więcej jest ubezpieczonych, płacących składki w Polsce, tym lepiej dla kondycji systemu. Legalnie zatrudnieni obywatel innych państw wpływają pozytywnie na kondycję Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

www.solidarnosc.gda.pl

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.