Menu

Załoga bielskiej spółki Avio zarobi 310 zł miesięcznie więcej!

Działająca w Bielsku-Białej spółka Avio Polska zatrudnia blisko 600 osób. Zgodnie z wynegocjowanym przez NSZZ Solidarność porozumieniem płacowym od 1 marca  2019 wzrastają tam stawki płacy zasadniczej, dodatek do godzin nocnych (który w tej spółce jest wyższy od kodeksowego minimum) oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. - W odpowiedzi na nasze żądania w wyniku przeprowadzonych negocjacji z Zarządem Avio Polska zostało podpisane porozumienie, na mocy którego od 1 marca 2019 roku nastąpi wzrost wynagrodzenia o kwotę 310zł oraz wzrośnie o 300zł nagroda z okazji Świąt Bożego Narodzenia – mówi prowadząca negocjacje Wanda Stróżyk, przewodnicząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” FCA Poland SA.

Negocjacje płacowe w Avio Polska, rozpoczęte w odpowiedzi na złożone przez Solidarność żądanie podwyżki wynagrodzeń, trwały jeden dzień. Rozpoczęły i zakończyły się 27 lutego. Podpisane na zakończenie porozumienie przewiduje wzrost od 1 marca 2019:

- stawek miesięcznej płacy zasadniczej o 1,26 zł na godzinę (miesięcznie to 211 zł) poprzez zwiększenie o taką kwotę tabeli minimalnej płacy gwarantowanej na każdym poziomie płacowym;
- wzrost dodatku za pracę w godzinach nocnych o 1,50 zł na godzinę - przeciętnie miesięcznie 84 zł (dodatek ten, otrzymywany przez ok. 70 proc. pracowników Avio wzrasta o połowę z 3 zł do 4,50 zł);
- wzrost ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej o 15 zł - z obecnych 35 zł do 50 zł miesięcznie.
Dodatkowo porozumienie płacowe przewiduje:
- wypłatę jednorazowego bonusu w wysokości 300 zł wraz z wynagrodzeniem za marzec (czyli płatnego do 10 kwietnia 2019);
- zwiększenie o 300 zł do wysokości 2.150 zł wypłacanej w grudniu nagrody z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Ponadto ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na pracę w związku z realizacją zwiększonych zadań produkcyjnych w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2019 każdy pracownik, który wyrazi zgodę na dodatkową pracę w dni inne niż robocze, tj. niedziele i święta, w godzinach nadliczbowych otrzymywać będzie obok normalnego wynagrodzenia dodatek w wysokości 200 proc. wynagrodzenia. Rozważane przez pracodawcę jest także wprowadzenie dodatku 150 proc. za prace na trzeciej (nocnej) zmianie z soboty na niedziele.

www.tysol.pl / raw

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.