Menu

Wiec protestacyjny pracownik贸w FCA Poland

Wiec protestacyjny pracowników, b臋d膮cy wezwaniem do niezw艂ocznego rozpocz臋cia rzeczowych, merytorycznych negocjacji p艂acowych oraz wprowadzenia zbiorowej podwy偶ki p艂ac odb臋dzie si臋 w czwartek 21 lutego 2019 o godz. 14.05 na parkingu przed bram膮 g艂ówn膮 tyskiego zak艂adu FCA Poland.

Protest pracowników tyskiego Fiata jest reakcj膮 na trwaj膮ce od lat ignorowanie i 艂amanie przez dyrekcje FCA Poland oraz jej spó艂ek zale偶nych podstawowych zasad dialogu spo艂ecznego – nie podejmowanie rozmów p艂acowych, podwa偶anie i blokowanie sporów zbiorowych, nie przekazywanie danych ekonomicznych niezb臋dnych do prowadzenia statutowej dzia艂alno艣ci zwi膮zkowej, nie wywi膮zywanie si臋 z postanowie艅 zak艂adowego uk艂adu zbiorowego pracy. 

W efekcie w FCA Poland w ci膮gu ostatnich o艣miu lat tylko raz (w 2015 r. i do tego dalece niewystarczaj膮cej w wysoko艣ci jedynie 110 z艂 miesi臋cznie p艂acy zasadniczej ) mia艂a miejsce zbiorowa podwy偶ka stawek zasadniczych! Tymczasem w tym samym czasie ustawowo p艂aca minimalna wzros艂a o 864 z艂, czyli osiem razy wi臋cej!

– Od lat domagamy si臋 podniesienia wynagrodze艅 pracowników FCA Poland oraz innych polskich spó艂ek grupy FCA do poziomu odpowiadaj膮cego ich wysi艂kowi i zaanga偶owaniu


– podkre艣la Wanda Stró偶yk, przewodnicz膮ca NSZZ „Solidarno艣膰” FCA Poland.

– Jednak zg艂aszane przez systematycznie przez zwi膮zki zawodowe 偶膮dania zbiorowej podwy偶ki p艂ac, s膮 przez dyrekcj臋 zbywane milczeniem .
Wszystkie organizacje zwi膮zkowe dzia艂aj膮ce w FCA Poland z艂o偶y艂y wspólne 偶膮danie 5 z艂 brutto wzrostu p艂acy zasadniczej dla ka偶dego pracownika ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r.


Dlatego te偶 w prote艣cie 21 lutego 2019, wezm膮 udzia艂 wszystkie dzia艂aj膮ce w tyskim FCA Poland organizacje zwi膮zkowe, protest b臋dzie jednocze艣nie wezwaniem do poszanowania praw pracowniczych i zwi膮zkowych oraz zasad dialogu spo艂ecznego.

Poparcie dla protestuj膮cych i przybycie na czwartkowy wiec zapowiedzieli jednocze艣nie przewodnicz膮cy Zarz膮du Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarno艣膰 oraz  za-ca przewodnicz膮cego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarno艣膰”.

mag

 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.