Menu

,,Gdy człowiek odchodzi, pozostaje po nim to co dobrego uczynił innym”

W dniu 09.01.2019 Pan powołał do wieczności Śp. Jana Wójcika. Żarliwego propagatora idei niepodległości i suwerenności Polski. Odznaczonego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności,  Krzyżem Zasługi ,,Semper Fidelis”.

Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 15.01.2019. Msza Święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 10:00 w kościele pod wezwaniem Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku Żabiance ul. Gdyńska 8. Odprowadzenie na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się o godz. 12:30 z kaplicy na cmentarzu Łostowickim

Wspomnienie:

Śp. Jan Wójcik, syn Michała, urodzony dnia 22 sierpnia1937 roku w miejscowości Rzężawy jest znany jako osoba prowadząca działalność i współpracę z zorganizowanymi strukturami opozycji antykomunistycznej w okresie  od 1970 - 1989 roku. Uczestnik strajku w Stoczni Północnej im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku w grudniu 1970 roku. Uczestnik strajku w 15-31 sierpnia 1980 roku, członek NSZZ „Solidarność” w Stoczni Północnej od września 1980 roku.

Uczestnik strajku w grudniu 1981 roku ogłoszonego w Stoczni w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego, uczestnik akcji organizowanych przez tajne struktury ”S” w Stoczni takich jak: manifestacje z okazji Dni Solidarności z Solidarnością, w proteście po delegalizacji NSZZ „Solidarność” czy po uprowadzeniu i zamordowaniu ks. Jerzego Popiełuszko. Współorganizator tajnych struktur Związku pod nazwą Stoczniowy Komitet Robotniczy, współredaktor stoczniowego biuletynu „Wiadomości” oraz odpowiedzialny za kontakty z tajnymi strukturami w innych zakładach Gdańska.

Członek Kasy Wzajemnej Pomocy, jawnie działającej choć nielegalnej organizacji załogi Stoczni niosącej pomoc dla rodzin internowanych, aresztowanych i uwięzionych kolegów działającej w latach 1982 do czerwca 1983. Po likwidacji Kasy przez SB w czerwcu 1983, członek Bractwa Oblatów Św. Brygidy w ramach, którego nadal prowadził działania pomocowe, uczestnik szkoleń organizowanych przez Bractwo dla robotników z prawa związkowego, ekonomii i najnowszej historii Polski.

Członek Diecezjalnej Służby Mężczyzn organizowanej przez Bractwo dla ochrony i obsługi pielgrzymki Jana Pawła II do Gdańska w czerwcu 1987 roku. We wrześniu 1987 roku zaangażowany w działania przejęcia Rady Pracowniczej w stoczni przez działaczy Solidarności, wiceprzewodniczący Rady w 1989 roku. Od 1991 roku w Polskim Rejestrze Statków, członek Zarządu, przewodniczący Rady Pracowniczej, członek Zarządu, zaangażowany w jego reorganizację i restrukturyzację. Członek Polskiego Stowarzyszenia Morsko-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego. Jako specjalista spawalnictwa autor wielu opracowań dotyczących nowych materiałów i metod spawania. Współorganizator Komitetu Pamięci i Ochrony Pomnika Poległych Stoczniowców w Grudniu 1970 roku w Gdańsku, członek Zarządu. Zaangażowany i współautor przeglądu technicznego Pomnika i opracowania metod jego remontu i konserwacji.

W okresie przedsierpniowym jak i przed ogłoszeniem stanu wojennego aktywny uczestnik życia społecznego i zawodowego. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Mechaników Polskich, Współorganizator konferencji spawalnictwa, współautor kilku patentów i wielu opracowań dotyczących spawalnictwa. Po ogłoszeniu stanu wojennego organizator zarówno tajnych struktur Związku jak również jawnego, niezależnego życia społecznego. Żarliwy propagator idei niepodległości i suwerenności Polski. W całym okresie swojej aktywności zawodowej wykazał się umiejętnością oddzielania działalności politycznej od zawodowej. Etykę i rzetelność zawodową doprowadził do perfekcji czego przykładem mogą być odznaczenia resortowe, takie jak: Medal za Zasługi dla Gdańska, Zasłużony Pracownik Morza czy tytuł Europejski Inżynier Spawalni

Komisja Międzyzakladowa  NSZZ ,, Solidarność”, oraz  koleżanki i koledzy ze Stoczni Remontowa Shipbuilding SA

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.