Menu

Niskie bezrobocie w Pomorskiem

Liczba bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego wg stanu na 31.12.2017r. Liczba bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego wg stanu na 31.12.2017r. Województwo: 49 653 osoby

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy podało, że w grudniu 2017 r. w województwie pomorskim mieliśmy 49 653 tyś bezrobotnych, co stanowi 5,5 proc. populacji tego regionu. W tym samym czasie w całym kraju odnotowano 1 081,7 tys. bezrobotnych. Stopa bezrobocia w Polsce stanowi 6,6 proc., czyli jest wyższa o 1,1 pkt. od stopy bezrobocia w Pomorskiem. Niższe bezrobocie, niż na Pomorzu, mają trzy województwa: wielkopolskie – 3,7 proc, śląskie – 5,2 proc. i małopolskie – 5,4 proc.

Dane wg Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Rok wcześniej stopa bezrobocia w naszym województwie wynosiła 7,1 proc., czyli spadła o 1,6 pkt. Największą grupę wśród bezrobotnych stanowią kobiety. Jest ich aż 30 909 osób. Z tego ponad połowa (15 713 osób) nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych, a ponad jedna czwarta (8 517 osób) nie ma doświadczenia zawodowego. PORP podało też, że połowę wszystkich bezrobotnych w naszym województwie stanowią osoby bezrobotne długotrwale. Natomiast prawie 4 tys. spośród bezrobotnych stanowią osoby niepełnosprawne.

W grudniu 2017 r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy w województwie pomorskim 6 111 wolnych miejsc pracy. W porównaniu z poprzednimi miesiącami w 18 powiatach zmniejszyła się liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowych. Jedynie w dwóch powiatach, w starogardzkim i sztumskim odnotowano wzrost miejsc pracy.

W tym samym miesiącu wydano też 12 526 oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom. Rok temu takich oświadczeń wydano prawie o połowę mniej (6 938). Pracującymi u nas obcokrajowcami są obywatele Armenii, Białorusi, Mołdawii, Rosji, Gruzji i Ukrainy. Ci ostatni tworzą największą grupę cudzoziemców pracujących w naszym województwie (88,7 proc.). 43,4 proc. obcokrajowców zatrudnionych jest w usługach, 23,9 proc. w przetwórstwie przemysłowym, a 19,2 proc. w budownictwie. Większość z nich została zatrudniona na umowy zlecenie i umowy o dzieło na okres od 3 do 6 miesięcy i wykonuje proste prace.

Z raportu Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy dowiadujemy się również, że w grudniu 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw na terenie województwa pomorskiego wynosiło 4880,14 zł. Rok temu przeciętna pensja wynosiła 4678, 68 zł, czyli ok. 200 zł mniej.

www.solidarnosc.gda.pl

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.