Menu

Uroczyste posiedzenie Rady Sekcji Oświaty

Kluczową sprawą dla nauczycieli są płace – powiedział przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Wojciech Książek podczas uroczystej Rady Sekcji Oświaty, która odbyła się 9 stycznia w Gdańskiej sali Akwen.

Przewodniczący Książek, kontynuując wypowiedź na temat najważniejszych problemów w oświacie, krytycznie ocenił część zmian w przyjętej 27 października 2017 r. ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Wśród spraw najważniejszych do załatwienia, wynikających ze zmian w Karcie Nauczyciela, wymienił: awans zawodowy, ocenę pracy nauczycieli, urlop dla poratowania zdrowia. Przedstawił także kilka innych zagadnień, które wymagają pilnych zmian, jak: wprowadzenie standardów zatrudnieniowych, obniżenie liczebności uczniów w klasach (oddziałach), zapewnienie środków na zajęcia pozalekcyjne (tak zwane godziny dyrektorskie), ograniczenie biurokracji i wstrzymanie ograniczenia środków na nauczanie języka kaszubskiego.

Podczas spotkania dużym zainteresowaniem cieszyły się omówione przez prawników zmiany w prawie oświatowym. Radca prawny Bogumił Soczyński zaprezentował opinię w sprawie artykułu 42 Karty Nauczyciela, podkreślając, że konieczna jest bezwzględna likwidacja godzin karcianych. Natomiast radca prawny Tomasz Gryczan, omawiając projekt rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, powiedział między innymi, że „Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia jest niespójny systemowo i mało czytelny. W dużej mierze stanowi on powtórzenie koncepcji udzielania urlopu dla poratowania zdrowia przyjętej w szkolnictwie wyższym. Jednakże zastosowane przez projektodawcę rozwiązania nie przystają do specyfiki pracy nauczycieli, a w wielu miejscach zostały one przytoczone w sposób przypadkowy. Sporym mankamentem rozporządzenia jest brak informacji, na jakiej podstawie nauczyciel ubiegający się o urlop zdrowotny otrzyma dokumentację medyczną z dotychczasowego leczenia i kto ma wystąpić o taką dokumentację – nauczyciel czy dyrektor szkoły. O tych i o innych problemach trybu przeprowadzania badania lekarskiego, w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia, traktuje opinia Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność z dnia 5 stycznia 2017 roku”.

Poza wymienionymi powyżej merytorycznymi sprawami, omawianymi w drugiej części Rady Sekcji, spotkanie miało wyjątkowo uroczysty charakter – świąteczno-noworoczny.

Rozpoczęło się od śpiewania kolęd. Wykonywali je razem z Zespołem Muzycznym ze szkoły w Wejherowie, członkowie Rady i liczni goście. Uroczystą atmosferę wprowadziły także życzenia składane przez dostojnych gości Rady. Zdrowia, pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, podniesienia rangi zawodu nauczyciela, satysfakcji z pracy związkowej i ciężkiej pracy w szkołach życzyli między innymi: Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Adam Krawiec, Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla. O tym, jak pogodzić sukces z duchowością, jak oceniać wydarzenia w szkołach, w rodzinie, w kraju – w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości mówił ksiądz proboszcz Krzysztof Nowak, życząc, aby rok 2018 był rokiem dobrym, pełnym sukcesów i osobistych spotkań z Bogiem.

Uroczystą świąteczno-noworoczną część Rady zakończyło wspólne odśpiewanie kolędy „Wśród nocnej ciszy…”.


www.solidarnosc.gda.pl

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.