Menu

Pracownicy Yazaki opowiedzieli si臋 za strajkiem

76,75 proc. pracowników Yazaki Automotive Products Poland w Miko艂owie, którzy wzi臋li udzia艂 w referendum strajkowym, opowiedzia艂a si臋 za zorganizowaniem takiej formy protestu. Przeprowadzenie strajku strona zwi膮zkowa uzale偶nia od przebiegu dalszych rozmów p艂acowych z udzia艂em mediatora.

Referendum strajkowe w YAPP odby艂o si臋 w dniach od 4 do 13 pa藕dziernika. Wzi臋艂o w nim udzia艂 1459 osób, czyli blisko 66 proc. za艂ogi. Za strajkiem opowiedzia艂o si臋 1030 osób, co stanowi 76,75 proc. g艂osuj膮cych. Przeciwko akcji strajkowej by艂o 312 pracowników spó艂ki. - Wynik referendum pokaza艂, 偶e za艂oga jest zdeterminowana i gotowa do walki o lepsze wynagrodzenia. Pracownicy nie dali si臋 podzieli膰 i zastraszy膰 – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicz膮ca Solidarno艣ci w YAPP.

18 pa藕dziernika w spó艂ce odb臋d膮 si臋 kolejne negocjacje z udzia艂em mediatora wyznaczonego przez resort pracy. – Dalsze decyzje b臋d膮 uzale偶nione od przebiegu tych rozmów. Strajk zawsze jest ostateczno艣ci膮 – podkre艣la Katarzyna Grabowska.

Spór zbiorowy na tle p艂acowym trwa w Yazaki od 21 lipca. Zwi膮zkowcy domagaj膮 si臋 podwy偶szenia wynagrodze艅 wszystkich pracowników firmy o 500 z艂 brutto. Przedstawili tak偶e postulaty dotycz膮ce m.in. obj臋cia wszystkich pracowników firmy premi膮 frekwencyjn膮, podwy偶szenia premii 艣wi膮tecznej oraz wprowadzenia dodatkowej rocznej premii frekwencyjnej dla osób, które przez ca艂y rok nie opu艣ci艂y ani jednej dniówki.

Jednak jak informuje Katarzyna Grabowska, do tej pory pracodawca przedstawia艂 propozycje, które nie gwarantowa艂y wszystkim pracownikom satysfakcjonuj膮cych podwy偶ek i by艂y nie do zaakceptowania przez stron臋 zwi膮zkow膮.
 
Zarobki pracowników produkcyjnych w Yazaki s膮 niskie. 艢rednia p艂aca zasadnicza na wydzia艂ach produkcyjnych to 2112 z艂 brutto. Natomiast 艣rednie wynagrodzenie z dodatkiem sta偶owym, z dodatkiem za prac臋 w godzinach nocnych oraz ze 艣wiadczeniem urlopowym wynosi ok. 2280 z艂 brutto. Katarzyna Grabowska podkre艣la, 偶e ze wzgl臋du na kiepskie p艂ace rotacja pracowników jest ogromna. 9 na 10 nowo zatrudnionych osób nie jest w stanie przepracowa膰 w Yazaki nawet roku. – Taka sytuacja wp艂ywa nie tylko na pogorszenie wyników produkcyjnych, ale tak偶e demotywuje pozosta艂ych pracowników, którzy s膮 znu偶eniu nieustannym przyuczaniem nowych osób do pracy – podkre艣la.

Spó艂ka Yazaki Automotive Products Poland w Miko艂owie zajmuje si臋 produkcj膮 samochodowych wi膮zek elektrycznych. Firma zatrudnia ok. 2200 osób. Do Solidarno艣ci nale偶y ponad 1000 pracowników.
 

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.