Menu

Referendum strajkowe w Yazaki

4 pa藕dziernika w spó艂ce Yazaki Automotive Products Poland w Miko艂owie rozpocz臋艂o si臋 referendum strajkowe. Zwi膮zkowcy domagaj膮 si臋 podwy偶szenia wynagrodze艅 wszystkich pracowników firmy o 500 z艂 brutto.
 
– Referendum rozpocz臋艂o si臋 o godz. 9.00 na jednej z zak艂adowych sto艂ówek i cieszy si臋 du偶ym poparciem w艣ród pracowników – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicz膮ca Solidarno艣ci w YAPP. Podkre艣la, 偶e g艂osowanie potrwa do 13 pa藕dziernika. – Urna b臋dzie wystawiana kolejno na ka偶dej sto艂ówce, tak by wszyscy pracownicy mogli wzi膮膰 udzia艂 w referendum w miejscu dogodnym dla siebie, podczas przerwy 艣niadaniowej, przed rozpocz臋ciem pracy lub po jej zako艅czeniu – dodaje.
 
Decyzj臋 o przeprowadzeniu referendum zosta艂a podj臋艂a przez zak艂adow膮 organizacj臋 NSZZ Solidarno艣膰. – Chcemy pozna膰 opini臋 pracowników, dowiedzie膰 si臋, czy popieraj膮 nasz膮 walk臋 o wy偶sze wynagrodzenia i s膮 gotowi przy艂膮czy膰 si臋 do akcji strajkowej, je艣li zostanie zorganizowana. Wyniki referendum b臋d膮 wi膮偶膮ce – mówi Katarzyna Grabowska, przewodnicz膮ca „S” w YAPP.
 
Podkre艣la, 偶e zarobki pracowników produkcyjnych w firmie s膮 niskie i nieadekwatne do wykonywanej przez nich pracy. 艢rednia p艂aca zasadnicza na wydzia艂ach produkcyjnych to 2112 z艂 brutto. Natomiast 艣rednie wynagrodzenie z dodatkiem sta偶owym, z dodatkiem za prac臋 w godzinach nocnych oraz ze 艣wiadczeniem urlopowym wynosi ok. 2280 z艂 brutto. – Takie p艂ace zniech臋caj膮 ludzi do pracy w Yazaki. Tylko od stycznia do ko艅ca sierpnia tego roku z firmy odesz艂o 500 osób. 9 na 10 nowo zatrudnionych pracowników nie jest w stanie przepracowa膰 nawet roku. Pozostali s膮 zm臋czeni ci膮g艂ym przyuczaniem nowych osób do pracy. Dlatego domagamy si臋 znacz膮cych podwy偶ek wynagrodze艅, które pozwol膮 ustabilizowa膰 zatrudnienie – dodaje przewodnicz膮ca Solidarno艣ci w miko艂owskiej spó艂ce.
 
Oprócz wzrostu p艂ac strona zwi膮zkowa przedstawi艂a pracodawcy postulaty dotycz膮ce m.in. obj臋cia wszystkich pracowników firmy premi膮 frekwencyjn膮, podwy偶szenia premii 艣wi膮tecznej oraz wprowadzenia dodatkowej rocznej premii frekwencyjnej dla osób, które przez ca艂y rok nie opu艣ci艂y ani jednej dniówki.
 
Spór zbiorowy dotycz膮cy wzrostu wynagrodze艅 zosta艂 wszcz臋ty przez zak艂adow膮 Solidarno艣膰 21 lipca i wszed艂 ju偶 w etap mediacji. Ostanie rozmowy z udzia艂em mediatora wyznaczonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej odby艂y si臋 26 wrze艣nia, ale nie doprowadzi艂y do prze艂omu. 
 
Jak informuje Katarzyna Grabowska, w odpowiedzi na postulaty strony zwi膮zkowej pracodawca zaproponowa艂 podwy偶ki uzale偶nione od sta偶u pracy. Osoby, które przepracowa艂y w Yazaki mniej ni偶 3 miesi膮ce nie otrzyma艂yby nic. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników o sta偶u pracy od 3 miesi臋cy do 2 lat mia艂oby wynosi膰 2150 z艂 brutto. Osoby posiadaj膮ce sta偶 pracy w firmie od 2 do 10 lat dosta艂yby podwy偶k臋 wynosz膮c膮 200 z艂 brutto, a powy偶ej 10 lat, 225 z艂 brutto. – Takie rozwi膮zania nie satysfakcjonuj膮 pracowników – mówi przewodnicz膮ca Solidarno艣ci w Yazaki.
 
Kolejne rozmowy p艂acowe z udzia艂em mediatora zaplanowane zosta艂y na 18 pa藕dziernika, natomiast referendum strajkowe zako艅czy si臋 13 pa藕dziernika.
 
Spó艂ka Yazaki Automotive Products Poland w Miko艂owie zajmuje si臋 produkcj膮 samochodowych wi膮zek elektrycznych. Firma zatrudnia ok. 2200 osób. Do Solidarno艣ci nale偶y ponad 1000 pracowników.
 
 
www.solidarnosckatowice.pl
 
 
Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.