Menu

Emerytura - wybieram świadomie

Wczoraj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego.”

Zasady wprowadzenia reformy emerytalnej zebranym wyjaśnili:

- Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

- Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

- Marta Gajecka, Doradca Prezydenta RP

- Zdzisław Sipiera, Wojewoda Mazowiecki

- Jakub Lewandowski, Dyrektor III Oddziału ZUS w Warszawie

- Henryk Nakonieczny, Członek Prezydium Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”

- Andrzej Kropiwnicki, Przewodniczący Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”

Wszyscy prelegenci byli zgodni, że decyzja przejścia na emeryturę jest osobistą decyzją pracownika. Ustawa zaś określa tylko minimalny wiek, w którym można na nią przejść.

Aby w pełni świadomie dokonać wyboru, każdy obywatel będzie mógł skorzystać z kalkulatora emerytalnego i porad doradców emerytalnych, którzy zostaną powołani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Te udogodnienia umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Poinformowano, że przeciętna emerytura z systemu pracowniczego w IV kwartale 2016 r. wynosiła 2138,96 zł. Relacja tej emerytury do przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o obligatoryjną składkę na ubezpieczenia społeczne płaconą przez ubezpieczonego wyniosła 57,8%.

Zaznaczono, że każdy rok pracy, ponad wiek emerytalny to wzrost wysokości emerytury o 8%.

Już obecnie 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury.

Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego korzystać.

Mówiąc o środkach finansowych Minister Rafalska powiedziała: - Nie ma obaw, że nie starczy środków na wypłaty emerytur. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń.

Badania pokazują, że Polacy popierają przywrócenie wieku emerytalnego. Poparcie dla planów powrotu do poprzedniego wieku emerytalnego deklaruje ogółem 84% badanych, natomiast sprzeciw wyraża łącznie 12% - wynika z badania CBOS przeprowadzonego w październiku 2016 r.

1 października 2017 roku zostanie przywrócony wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 


Region Mazowsze

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.