Logo
Wydrukuj tę stronę

Przed rokiem COP. WZD Ziemi Sandomierskiej

Przed rokiem COP. WZD Ziemi Sandomierskiej
- Dzieło Centralnego Okręgu Przemysłowego jest dla nas inspiracją do podejmowania działań i inicjatyw dla tworzenia dobrych i nowoczesnych miejsc pracy dla młodych i wykształconych ludzi, wzrostu płac i dochodów mieszkańców naszego regionu – stwierdzili związkowcy w stanowisku przyjętym podczas obrad 30 września w Stalowej Woli. Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” zaapelowało do władz państwowych, samorządów i przedsiębiorców o podejmowanie wspólnych działań dla rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego naszego regionu.
 
Związkowcy złożyli hołd wszystkim twórcom i budowniczym Centralnego Okręgu Przemysłowego. – COP był pierwszym udanym i kompleksowym programem, wyprzedzającym znacznie późniejsze Doliny Krzemowe, Inkubatory Technologiczne i Klastry Przemysłowe. – stwierdzili związkowcy – COP był dla naszego regionu i całej Polski wielką szansą wybicia się na nowoczesność. Dzieło Centralnego Okręgu Przemysłowego było nowoczesnym gospodarczym, społecznym i administracyjnym nawiązaniem do wielkiej tradycji Ziemi Sandomierskiej, z planowaną stolicą w Sandomierzu.
     
Do rangi i znaczenia Stalowej Woli silnej nowoczesnym przemysłem nawiązywali goście WZD posłowie Wojciech Buczak i Rafał Weber. – Odbudowa silnego i nowoczesnego przemysłu jest warunkiem rozwoju Polski – stwierdził poseł W. Buczak – Jednak bez zdecydowanego wyjścia z pułapki niskich płac trudno będzie rozwijać nowoczesny polski przemysł. – Wyrównywanie szans dla regionów jest jednym z głównych zadań rządu – stwierdził poseł R. Weber. – Dlatego podejmowane są konsekwentne działania dla wzrostu najniższych wynagrodzeń i dochodów. Polski przemysł zbrojeniowy będzie dostawcą uzbrojenia dla polskiej armii, podkreślali obaj posłowie, co ma kluczowe znaczenie dla Huty Stalowa Wola i Dezametu Nowa Dęba.
 
W dyskusji związkowcy skierowali wiele wnikliwych i krytycznych uwag i wniosków, adresowanych do parlamentarzystów, polityków i samorządowców. Wskazywali na pilną konieczność obniżenia wieku emerytalnego i przyspieszenia prac dla przyjęcia kryterium stażowego – 35 lat okresu składkowego dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Ważne jest także przepracowanie zasad zaliczania okresów pracy w warunkach szkodliwych, a sprawą oczywistą powinno być zaliczanie do stażu pracy czasu służby wojskowej, wynikającej z ówczesnego powszechnego obowiązku obrony. Zasiłek przedemerytalny powinien być podniesiony co najmniej do poziomu płacy minimalnej. Wszystkie te działania powinny przyczynić się do uwolnienia i odblokowania dla młodych wielu miejsc pracy w różnych branżach. 
 
Związkowcy z uznaniem przyjęli działania wielu środowisk i organizacji dla zapewnienia pracownikom prawa do niedzieli dla rodziny. W trosce o pracowników i ich rodziny wyrazili zaniepokojenie nadużywaniem zapisów w Kodeksie pracy, zezwalających na prace w niedziele i święta. W przyjętym stanowisku opowiedzieli się za zmianą przepisów w Kodeksie pracy, które zmienią i doprecyzują zasady, ograniczając pracę w niedzielę i święta do niezbędnego minimum.
 
Ze Stalowej Woli zabrzmiał mocny głos w obronie polskiej służby zdrowia i oświaty. Związkowcy zdecydowanie wsparli działania Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” zmierzające do poprawy sytuacji pacjentów i pracowników służby zdrowia. Szybkie działania naprawcze w służbie zdrowia powinny zapewnić również wzrost wynagrodzeń dla wszystkich grup zawodowych. Warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego jest przeznaczenie dodatkowych środków na funkcjonowanie publicznej służby zdrowia, Państwowego Ratownictwa Medycznego, zachowanie i wzmocnienie dotychczasowych zadań i sprawnie działających struktur Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Związkowcy zdecydowanie wsparli też działania Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” niezbędne dla zagwarantowania praw pracowniczych i poprawy sytuacji polskiej oświaty. 
 
- W Polsce powstaje wreszcie rynek pracownika, co przyczyni się do wzrostu płac – stwierdził Tadeusz Majchrowicz zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, który był gościem WZD w Stalowej Woli – Powstaje nowy Kodeks pracy na miarę XXI wieku. Najwybitniejsi eksperci związkowi uczestniczą w pracach nad Kodeksem, który ma być przyjazny pracownikom.– Tadeusz Majchrowicz przedstawił obszernie pozytywne działania „Solidarności” w sferze pracowniczej i społecznej. Odpowiadając na liczne głosy w dyskusji stwierdził, że ważnym zadaniem „Solidarności” jest przekazywanie polskiego dziedzictwa młodemu pokoleniu i wychowanie dobrych następców, którzy zadbają o sprawy pracownicze i społeczne.       
 
    
 
Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.