Menu

Przewodniczący "S" Śląska Opolskiego, członek KK Jan Całka nie żyje

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 5 kwietnia 2016 r.odszedł na wieczną służbę do Pana Jan Całka, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego w latach 1990 – 1992. Członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, delegat na KZD. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

Zmarły zostanie pochowany  w sobotę 9 kwietnia 2016 r. na Cmentarzu Komunalnym w Opolu Półwsi. Wystawienie zwłok o godz. 12.00. Pogrzeb o godz. 13.00.


Biografia:

Jan Całka, ur. 11 VII 1941 w Mościskach (obecnie Ukraina). W 1957 repatriowany do Polski. 1961-1965 student Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, relegowany z powodu kontaktów z klerem, prowadzenia biblioteczki katolickiej i wrogiego stosunku do ustroju.

Od września 1980 roku w „Solidarności”; w V i VII 1981 delegat na I WZD Regionu Śląsk Opolski, członek Zarządu Regionu. Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla internowanych i ich rodzin

Na początku 1982 zwolniony z pracy. W III 1982 współzałożyciel i członek Regionalnej Rady Koordynacyjnej „S” Śląska Opolskiego; 1982-1984 drukarz i kolporter podziemnego pisma „Sygnały Wojenne”. 1982-1989 organizator kolportażu wydawnictw podziemnych i emigracyjnych, ulotek wzywających do bojkotu wyborów parlamentarnych i do rad narodowych. 27 IV 1982 zatrzymany, 29 IV 1982 internowany w Ośrodku Odosobnienia w Opolu, 3 V 1982 aresztowany, przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Opolu, 21 I 1983 wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu skazany na 1 rok więzienia, 22 I 1983 zwolniony warunkowo, 28 VII 1983 objęty amnestią. 1983-1989 pracownik PCK w Opolu. 1983-1989 współzałożyciel i wydawca pisma podziemnego „Solidarność Opolska”.  Od 13 X 1986 członek jawnej Tymczasowej Rady Regionalnej „S” Śląska Opolskiego, od 1988 współorganizator jawnych zakładowych struktur „S” w Opolu. W 1988 inicjator odtworzenia struktur NZS w opolskich uczelniach.

W 1989 przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego „S” w Opolu; przewodniczący TZR, członek KKW; współredaktor  jednodniówki „Sierpień 1980-1989” wydanej w rocznicę Sierpnia ’80. 1989-1992 delegat na kolejne WZD Regionu Śląsk Opolski, przewodniczący ZR, IV 1990 – 1992 delegat na kolejne KZD, członek KK. Od 1992 naczelnik Wydz. Oświaty Urzędu Miasta Opola, od 1997 z-ca naczelnika Wydz. Spraw Obywatelskich. Od 2012 naczelnik Biura Organizacji Pozarządowych. W l. 90. koordynator społecznego zespołu pomocy Polakom na Wschodzie w Opolu (m.in. zbiórki książek, organizowanie kolonii).

Jan Całka był odznaczony m.in. Krzyżem Wolności i Solidarności - jednym z najwyższych odznaczeń państwowych.

 

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.