Logo
Wydrukuj tę stronę

List "Solidarności" do Ewy Kopacz Wyróżniony

List "Solidarności" do Ewy Kopacz


Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Premier Rzeczypospolitej Polskiej


NSZZ „Solidarność” sceptycznie przyjął Pani deklarację o 100 dniach współpracy, co nie oznacza, że na konstruktywną współpracę nasz Związek nie jest otwarty. Przykładem może być zapowiadane przez ministra pracy spotkanie w sprawie zatrudniania pracowników tymczasowych, które odczytujemy jako reakcję na nasze wystąpienie w tej sprawie do Pani Premier.

Aktywność Pani Premier odnośnie promowania budżetów obywatelskich na poziomie samorządów oraz wielokrotnie publicznie deklarowana przez Panią  gotowość  zbliżenia się władzy do obywateli - stwarzają dobrą okazję do zajęcia się tematem dużo istotniejszym z punktu widzenia obywateli, a mianowicie możliwości skutecznego wypowiadania się obywateli w sprawach istotnych dla nich i dla państwa.

Budżety obywatelskie, choć bardzo ważne, są tylko substytutem demokracji. Jej drobnym wycinkiem. Istotą demokracji jest bezpośredni udział obywateli w decydowaniu o najważniejszych sprawach naszego kraju. Takim narzędziem są referenda obywatelskie, zarówno  te na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym oraz obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Ostatnie lata były okresem wyjątkowej obywatelskiej aktywności Polaków. W samym tylko 2012 roku pod różnymi obywatelskimi wnioskami zebrano ponad 5 mln podpisów. Niestety, wszystkie te inicjatywy zostały zignorowane, a zebrane tak ogromnym wysiłkiem podpisy, trafiły do kosza.

Szanowna Pani Premier!

W imieniu NSZZ „Solidarność” i kilkudziesięciu organizacji społecznych zwracam się z apelem o podjęcie prac nad zmianami prawa w zakresie referendów obywatelskich i obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Tak jak w przypadku Pani postulatu, aby budżety obywatelskie mały być obowiązkowe, a precyzyjnie mówiąc – obligatoryjne, tak obligatoryjne muszą być referenda.

Oczywiście narzędzie to musi być obwarowane odpowiednimi zabezpieczeniami, aby nie było nadużywane w rozstrzyganiu spraw błahych i wykorzystywane do bieżącej walki politycznej, ale o tym wszystkim gotowi jesteśmy rozmawiać i poszukiwać kompromisu.

Zdajemy sobie sprawę, że to długi proces i wymaga zmian nie tylko w ustawach, ale być może również w zapisach Konstytucji RP. Uważam, że dzisiejsza dyskusja o budżetach obywatelskich to dobry początek do debaty i zmian ponad politycznymi podziałami, również w tak ważnych sprawach dla obywateli oraz jakości demokracji w naszym kraju. Ja ze swej strony deklaruję gotowość NSZZ „Solidarność” do merytorycznego uczestnictwa w pracach nad takimi projektami.

Piotr Duda
przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność"

 

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.