Menu

List "Solidarności" do Ewy Kopacz Wyróżniony


Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Premier Rzeczypospolitej Polskiej


NSZZ „Solidarność” sceptycznie przyjął Pani deklarację o 100 dniach współpracy, co nie oznacza, że na konstruktywną współpracę nasz Związek nie jest otwarty. Przykładem może być zapowiadane przez ministra pracy spotkanie w sprawie zatrudniania pracowników tymczasowych, które odczytujemy jako reakcję na nasze wystąpienie w tej sprawie do Pani Premier.

Aktywność Pani Premier odnośnie promowania budżetów obywatelskich na poziomie samorządów oraz wielokrotnie publicznie deklarowana przez Panią  gotowość  zbliżenia się władzy do obywateli - stwarzają dobrą okazję do zajęcia się tematem dużo istotniejszym z punktu widzenia obywateli, a mianowicie możliwości skutecznego wypowiadania się obywateli w sprawach istotnych dla nich i dla państwa.

Budżety obywatelskie, choć bardzo ważne, są tylko substytutem demokracji. Jej drobnym wycinkiem. Istotą demokracji jest bezpośredni udział obywateli w decydowaniu o najważniejszych sprawach naszego kraju. Takim narzędziem są referenda obywatelskie, zarówno  te na poziomie lokalnym, jak i ogólnokrajowym oraz obywatelska inicjatywa ustawodawcza.

Ostatnie lata były okresem wyjątkowej obywatelskiej aktywności Polaków. W samym tylko 2012 roku pod różnymi obywatelskimi wnioskami zebrano ponad 5 mln podpisów. Niestety, wszystkie te inicjatywy zostały zignorowane, a zebrane tak ogromnym wysiłkiem podpisy, trafiły do kosza.

Szanowna Pani Premier!

W imieniu NSZZ „Solidarność” i kilkudziesięciu organizacji społecznych zwracam się z apelem o podjęcie prac nad zmianami prawa w zakresie referendów obywatelskich i obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Tak jak w przypadku Pani postulatu, aby budżety obywatelskie mały być obowiązkowe, a precyzyjnie mówiąc – obligatoryjne, tak obligatoryjne muszą być referenda.

Oczywiście narzędzie to musi być obwarowane odpowiednimi zabezpieczeniami, aby nie było nadużywane w rozstrzyganiu spraw błahych i wykorzystywane do bieżącej walki politycznej, ale o tym wszystkim gotowi jesteśmy rozmawiać i poszukiwać kompromisu.

Zdajemy sobie sprawę, że to długi proces i wymaga zmian nie tylko w ustawach, ale być może również w zapisach Konstytucji RP. Uważam, że dzisiejsza dyskusja o budżetach obywatelskich to dobry początek do debaty i zmian ponad politycznymi podziałami, również w tak ważnych sprawach dla obywateli oraz jakości demokracji w naszym kraju. Ja ze swej strony deklaruję gotowość NSZZ „Solidarność” do merytorycznego uczestnictwa w pracach nad takimi projektami.

Piotr Duda
przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ "Solidarność"

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.