Menu

Polacy są zadowoleni ze swojej pracy. Sondaż CBOS

Z najnowszego badania CBOS wynika, że dla największej części pracujących Polaków podstawowym źródłem dochodów jest umowa o pracę na czas nieokreślony. Zmniejszyła się mobilność zawodowa obywateli, a pracujący Polacy są zadowoleni ze swej pracy i nie planują w najbliższym czasie zmian.  
 
Co drugi respondent deklarował, że pracuje zarobkowo (51 proc.). Dla największej części pracujących podstawowym źródłem dochodów była umowa o pracę na czas nieokreślony - wskazało ją 50 proc. respondentów. Rzadziej wymieniano umowę o pracę na czas określony (17 proc.), pracę na własny rachunek poza rolnictwem (12 proc.) i pracę we własnym gospodarstwie rolnym (11 proc.). Na umowy zlecenia zatrudnionych było 5 proc.respondentów, pracę dorywczą bez umowy wykonywało 2 proc. a umowę o dzieło, pracę stałą bez umowy lub inny rodzaj zatrudnienia po 1 proc. ankietowanych.
 
 "Zatrudnienie na umowie o pracę na czas określony oraz na umowach o dzieło lub zleceniach dominuje jedynie wśród najmłodszych ankietowanych. Zarobkowanie na podstawie kontraktów cywilnoprawnych jest też relatywnie częstsze wśród mieszkańców miast liczących co najmniej 500 tys. ludności i respondentów najsłabiej wykształconych" - zauważa CBOS. 
 
Przeciętny Polak pracuje nieco więcej niż 10 lat temu, każdego tygodnia przekraczając o ok. 6 godzin ustawowy czas pracy. Obecnie średnia wynosi 46,3 godzin w tygodniu, podczas gdy w 2004 r. było to 44,6 godzin. Obecnie pracę powyżej 40 godzin w tygodniu zadeklarowało 43 proc. ankietowanych (o 4 pkt. proc. mniej niż w 2004 r.). Dokładnie 40 godzin w tygodniu pracuje także 43 proc. badanych (o 5 pkt. proc więcej). Poniżej 40 godzin pracuje dokładnie co dziesiąty respondent (spadek o 4 pkt proc.). 
 
Od 2013 r. zmniejszyła się mobilność zawodowa Polaków. 77 proc. pracujących deklaruje, że w ciągu ostatnich pięciu lat nie zmienili pracy. Natomiast osoby, które przez ostatnie pięć lat zmieniły miejsce zatrudnienia, czyniły to przeciętnie dwa razy. 
 
86 proc. ankietowanych nie planuje zmieniać miejsca pracy, w tym aż 70 proc. wyraża takie przekonanie w sposób zdecydowany. 13 proc. pytanych zamierza zmienić swoją pracę, w tym 4 proc. jest zdecydowane, by zrobić to jak najszybciej. Rok temu było to odpowiednio 16 i 6 proc. uczestników badania. Gotowość zmiany pracy jest większa wśród respondentów młodszych, osób żyjących w większych miejscowościach i badanych źle oceniających swoją sytuację materialną.
 
Niemal trzy czwarte (73 proc.) pracujących zarobkowo jest zadowolonych ze swej pracy. Niezadowolenie wyraziło 7 proc. pytanych, a co piąty respondent (20 proc.) nie miał zdania. 
 
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 19-25 sierpnia tego roku metodą wywiadów bezpośrednich na liczącej 980 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.
 
hd
Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.