Menu

26 września 1981. 33 rocznica I KZD NSZZ „Solidarność”

26 września 1981. 33 rocznica I KZD NSZZ „Solidarność” Paweł Glenert

W dniach od  26 września do 7 października 1981 roku w Gdańsku obraduje druga tura I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” (pierwsza tura odbyła się w dn. 5–10 września 1981 r.).

Zjazd wybiera władze krajowe Związku – Komisję Krajową oraz przewodniczącego, którym zostaje Lech Wałęsa, a także 21 osobową Krajowa Komisję Rewizyjną. W Zjeździe bierze udział 896 delegatów reprezentujących blisko 10 milionów członków Związku. Najliczniej reprezentowane są następujące regiony: Śląsko-Dąbrowski – 106 delegatów, Mazowsze – 92 delegatów, oraz Dolny Śląsk – 91 delegatów. Gdańsk jest reprezentowany przez 53 delegatów. Delegaci przyjmują wiele uchwał, w tym uchwałę programową. Zawartość Uchwały programowej jest wciąż aktualna, a szczególnie teraz, gdy za dwa miesiące będziemy decydować o kształcie samorządów na najbliższe cztery lata (Obszerne fragmenty Uchwały programowej znajdują się w numerze 9 i 10/2011 „Magazynu Solidarność”). Ważnym wydarzeniem Zjazdu było też wystosowanie „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Oto jego fragment: Delegaci zebrani w Gdańsku (…) przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii, Węgier i wszystkich narodów Związku Radzieckiego pozdrowienia i wyrazy poparcia. Jako pierwszy niezależny związek zawodowy w naszej powojennej historii głęboko czujemy wspólnotę naszych losów. (…). W czasie, kiedy delegaci obradowali w gdańskiej Oliwii (4 października) Minister Spraw Wewnętrznych PRL-u Czesław Kiszczak sporządza tajną notatkę na posiedzeniu kierownictwa MSW, w której czytamy m.in.: przygotować listy „pozytywnych dziennikarzy, prokuratorów i sędziów, zweryfikować osoby do internowania, ustalić ekipy zastępcze dla wszystkich zarządów regionów NSZZ „Solidarność”, aktywnie działać, aby „wpuszczać” przeciwnika w „maliny”, oraz pokazywać, że jest on nieodpowiedzialny i awanturniczy, ustalić miejsca izolacji i kadr w zakładach karnych. Tak władze komunistyczne widziały dialog społeczny.

www.solidarnosc.gda.pl

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.