Menu

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami – fakultatywne konsultacje z lekarzem specjalistą

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami – fakultatywne konsultacje z lekarzem specjalistą fot.pixabay.com

1 grudnia 2020 w Dzienniku Ustaw RP poz. 2131 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Rozporządzenie weszło w życie 16 grudnia 2020 r.

- Rozporządzenie wprowadza zmiany w dotychczasowej formie kierowania przez lekarzy medycyny pracy, pracowników na specjalistyczne badania konsultacyjne, w szczególności na fakultatywnym kierowaniu pracowników na badania oraz konsultacje z lekarzem specjalistą. Zaproponowana zmiana (nie związana z aktualną sytuacją COVID-19) ma prowadzić do obniżenia kosztów pracodawców w sferze o fundamentalnym znaczeniu, tj. zdrowia pracowników co zostało negatywnie ocenione przez Związek w czerwcu br. Lekarze medycyny pracy będą działać pod jeszcze większą presją, która nie przysłuży się w żaden sposób pacjentom, ponieważ będzie się od nich oczekiwać zmniejszenia ilości skierowań niż ich zwiększania - mówi Katarzyna Zimmer-Drabczyk, kierownik Biura Eksperckiego Dialogu i Polityki Społecznej KK NSZZ „Solidarność”

- Poza tym wyobrazić sobie można, że ten sposób opieki nad pacjentem spowoduje, że czas na ostateczną diagnozę w sprawie zdolności do pracy może wydłużyć się w sposób niekontrolowany. Argument, o długim czasie oczekiwania w kolejkach wskazany w uzasadnieniu do projektu był  absolutnie nieprzekonywujący i nie powinien być brany pod uwagę przy nowelizacji rozporządzenia. Niewłaściwa organizacja placówek służby medycyny pracy powinna być napiętnowana przez pracodawców brakiem podpisywania umów, ich wypowiadaniem i informacją do organów kontrolnych służby medycyny pracy, a nie skutkować poszukiwaniem rozwiązań powodujących zmniejszenie wydatków po stronie pracodawcy kosztem ryzyka i zdrowia pracowników - podkreśla Zimmer-Drabczyk

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.