Logo
Wydrukuj tę stronę

Trzeba przeciwdziałać patologiom, ale ulga abolicyjna powinna pozostać

Trzeba przeciwdziałać patologiom, ale ulga abolicyjna powinna pozostać fot.M.Lewandowski

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ostro o trybie prac nad nowelizacją ustaw podatkowych – jest oburzający i de facto oznacza złamanie podstawowych zasad dialogu społecznego. W swej opinii pozytywnie oceniło działania rządu nakierowane na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego, negatywnie zamiar likwidacji ulgi abolicyjnej.

Prezydium Komisji Krajowej opiniując „projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw” krytykuje tryb prac nad zmianami, który w praktyce pozbawia partnerów społecznych możliwości współtworzenia prawa. Jako oburzający ocenia krótki czas na wydanie opinii.

- Zwracamy uwagę, iż liczne raporty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce podnoszą, iż podstawowym problemem biznesu jest zmienność i nadprodukcja prawa, szczególnie w obszarze podatków. Tym samym,należy dążyć do jak najpełniejszego włączenia partnerów społecznych w proces tworzenia prawa i korzystania z instytucji dialogu społecznego z uwzględnieniem odpowiednich ram czasowych i z wykorzystaniem analiz oraz rzetelną oceną skutków wprowadzonych regulacji – czytamy w opinii do projektu.

Prezydium pozytywnie oceniło działania nakierowane na uszczelnienie polskiego systemu podatkowego.

- Ekspertyzy dotyczące luki w podatku CIT wyraźnie pokazują, że korporacje międzynarodowe optymalizują swoje zobowiązania podatkowe i skutecznie unikają płacenia tego podatku. Korzystają z licznych instrumentów, w tym z mechanizmu zakładającego utworzenie spółki komandytowej. Dlatego też, przedstawiona propozycja może ograniczyć tę praktykę – czytamy w opinii.

Jednocześnie po raz kolejny „Solidarność” zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia zmian, które będą ukierunkowane na dalsze zmniejszanie obciążeń podatkowych pracowników, które w stosunku od osób czerpiących dochód z kapitału są niewspółmiernie wysokie.

Krytycznie został oceniony zamiar likwidacji ulgi abolicyjnej dot. osób pracujących za granicą, który może skutkować zwiększeniem obciążeń podatkowych.

- Projektodawca uzasadnia, że takie rozwiązanie spowoduje uszczelnienie podatku, gdyż zauważono negatywne konsekwencje związane z wykorzystywaniem ulgi do agresywnej polityki podatkowej, przy wykorzystaniu postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – przywołuje w opinii uzasadnienie rządu.

Jednak „Solidarność” zwraca uwagę, że dotyczy to głównie firm dokonujących skomplikowanych międzynarodowych optymalizacji podatkowych, dlatego wskazuje, że trzeba walczyć z patologiami, a nie zmieniać prawo dla wszystkich.

- Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” uważa w związku z tym, że ustawodawca powinien znaleźć rozwiązania, które przeciwdziałają patologii, a nie likwidować ulgę wszystkim.

Przy okazji opinii Prezydium po raz kolejny przypomniało jak ważnym elementem zmniejszania obciążeń podatkowych osobom o najniższych dochodach jest kwota wolna od podatku.

- Związek jak najbardziej przychyla się do wspierania osób najbardziej potrzebujących również jeśli chodzi o zmniejszenie obciążeń podatkowych jednak po raz kolejny podkreśla, że aktualna kwota wolna od podatku jest za niska, a pracownicy osiągający dochody z pracy za granicą również muszą się w tym czasie utrzymać z tych dochodów poza granicami kraju, będąc jednocześnie często jedynymi żywicielami rodziny.

Całość opinii można przeczytać tutaj>>>

ml

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" • Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie Microworks

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.