Menu

EKZZ krytycznie o „mapie drogowej” znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Komisji Europejskiej udało się wreszcie przygotować strategię „odblokowania Europy” z ograniczeń, jakie zostały wprowadzone przez państwa UE na skutek pandemii koronawirusa. Dla związków istotne jest jednak zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

Europejski plan działania na rzecz zniesienia środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się koronawirusa został uzgodniony z przewodniczącym Rady Europejskiej oraz udostępniony na stronie Komisji także w języku polskim (tutaj). Europejska Konfederacja Związków Zawodowych w liście do przewodniczących Komisji i Rady poinformowała, że docenia tę inicjatywę, ale jednocześnie jest zaniepokojona brakiem wystarczającej koncentracji na zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny w pracy. Dlatego EKZZ przedstawiała propozycję ulepszenia tej mapy „drogowej” tak aby uwzględniała ona interes pracowników. Oto te postulaty:

      • Powinny istnieć krajowe i miejscowe plany powrotu do miejsca pracy dla osób, które nie pracowały lub pracowały zdalnie z domu, opracowane przy udziale związków zawodowych;
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz „zasada ostrożności” powinny być wiodącymi zasadami stopniowego znoszenia obecnych środków ograniczających rozprzestrzenianie w przypadku osób pracujących przez cały kryzys i osób, którym stopniowo wracają do pierwotnych miejsc pracy;
• Inspekcja pracy powinna egzekwować środki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w okresie stopniowego wychodzenia z pandemii;
• Oprócz środków, które należy podjąć w „tradycyjnych” miejscach pracy, należy również wprowadzić środki dla pracowników platform i pracowników domowych;
• COVID-19 należy dodać do listy wirusów w dyrektywie 2000/54/WE w sprawie ochrony pracowników przed czynnikami biologicznymi w pracy;
• Należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności oraz zapewnić, że pracownicy mogą być jedynie na zasadzie dobrowolności śledzeni w celu ustalenia, czy kontaktowali się z osobą przenoszącą wirusa;
• Niezbędny jest właściwy dialog społeczny i zaangażowanie związków zawodowych na wszystkich etapach powrotu do pracy.

- Istotne jest podkreślenie, że działania związane z „wychodzeniem” z epidemii nie powinny być jednostronnie ustalane przez rząd, ale konsultowane -zarówno z organizacjami pracodawców jak i związkami zawodowymi. Niestety pandemia pokazuje, że tych państwach, w których procesy konsultacji „kulały” przed wybuchem COVID–19 teraz niemal kompletnie zamarły - komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ Solidarność. 

bs

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.