Menu

List Dyrektora Generalnego MOP do Premiera RP w sprawie poprawek o RDS

Decyzja Sejmu RP o odrzuceniu poprawek Senatu RP dot. zapisów o Radzie Dialogu Spo艂ecznego podwa偶y艂a zaufanie „Solidarno艣ci” do Rz膮du i reprezentuj膮cej go wi臋kszo艣ci parlamentarnej. W ramach walki ze skutkami kryzysu spowodowanego epidemi膮 SARS Cod-2, tylnymi drzwiami wprowadzono do ustawy zapisy podwa偶aj膮ce suwerenno艣膰 i ograniczaj膮ce niezale偶no艣膰 partnerów spo艂ecznych w RDS poprzez przyznanie Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do odwo艂ywania cz艂onków Rady z powodów bli偶ej nieokre艣lonych. Przewodnicz膮cy NSZZ „Solidarno艣膰 wystosowa艂 w tej sprawie stanowczy sprzeciw, którego tre艣膰 otrzyma艂 równie偶 Dyrektor Generalny MOP, Guy Ryder.

Poni偶ej zamieszczamy t艂umaczenie tre艣ci listu Dyrektora Generalnego MOP przes艂anego do Premiera RP.

9 kwietnia 2020

Pan Mateusz Morawiecki

Premier RP

WARSZAWA

Szanowny Panie Premierze,

W li艣cie, który otrzyma艂em dnia 3 kwietnia 2020 r. Europejska Konfederacja Zwi膮zków Zawodowych, BusinessEurope, CEEP i SMEunited zwróci艂y si臋 z apelem o piln膮 interwencj臋 MOP w zwi膮zku z wprowadzeniem nowych przepisów przyznaj膮cych Panu prawo do odwo艂ania cz艂onków Rady Dialogu Spo艂ecznego podczas epidemii COVID-19. Jak rozumiem, polscy partnerzy spo艂eczni z艂o偶yli podobny wspólny apel po przyj臋ciu ustawy przez parlament.

Musz臋 wyrazi膰 moje g艂臋bokie zaniepokojenie tym, 偶e mo偶na by艂o uzna膰 os艂abienie autonomii partnerów spo艂ecznych w Radzie Dialogu Spo艂ecznego, a tym samym samej Rady, jako 艣rodek, który pomóg艂by w zapobieganiu i zwalczaniu wirusa COVID-19.

Pozwoli Pan, 偶e zwróc臋 Panu uwag臋 na fakt, i偶 stuletnie do艣wiadczenie wspania艂ej Organizacji, któr膮 mam zaszczyt reprezentowa膰, pokaza艂o, 偶e dialog spo艂eczny jest kluczem do ka偶dej sensownej i trwa艂ej reakcji na kryzys. Niezale偶nie od tego, czy chodzi o ochron臋 pracowników w miejscu pracy, stymulowanie gospodarki, czy te偶 wspieranie zatrudnienia i dochodów, dialog spo艂eczny jest niezast膮pionym narz臋dziem zrównowa偶onego zarz膮dzania kryzysowego oraz okre艣lania skutecznej polityki 艂agodzenia skutków i naprawy gospodarczej.

Polska Rada Dialogu Spo艂ecznego, przyj臋ta z zadowoleniem przez organy kontrolne MOP w momencie jej utworzenia w 2015 r., udowodni艂a swoj膮 warto艣膰 jako po偶yteczne forum dla dalszego dialogu na temat krajowych rozwi膮za艅 politycznych.

Jednak dialog spo艂eczny, je艣li ma by膰 skuteczny, musi opiera膰 si臋 na pe艂nym poszanowaniu wolno艣ci zrzeszania si臋 jako prawa cz艂owieka i prawa wspomagaj膮cego, do którego zobowi膮za艂y si臋 wszystkie Pa艅stwa Cz艂onkowskie MOP. Rz膮dy musz膮 zatem uzna膰, 偶e warto艣膰 ich wspó艂pracy z partnerami spo艂ecznymi, zw艂aszcza w trudnych czasach, z jakimi mamy obecnie do czynienia, zale偶y od poszanowania ich wolno艣ci i niezale偶no艣ci, w tym autonomii w powo艂ywaniu swoich przedstawicieli w organach doradczych, zgodnie z art. 3 Konwencji nr 87 o wolno艣ci zwi膮zkowej.

Dlatego prosz臋 Pana,  aby uczyni艂 Pan wszystko, co w Pa艅skiej mocy i nie narusza艂 autonomii partnerów spo艂ecznych oraz nie korzysta艂 z przyznanych Panu przywilejów.

By艂bym wdzi臋czny za opini臋 Pana rz膮du w tej powa偶nej sprawie, jak równie偶, tak szybko jak to mo偶liwe, za informacje na temat wszelkich 艣rodków zapobiegawczych podj臋tych w celu ochrony niezale偶no艣ci krajowych partnerów spo艂ecznych.

Z powa偶aniem,

Guy Ryder

Dyrektor Generalny MOP

Powr贸t na g贸r臋

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarno艣膰" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Je偶eli nie zmienisz domy艣lnych ustawie艅 swojej przegl膮darki b臋d膮 one zapisywane w pami臋ci urz膮dzenia. Wi臋cej informacji.