Menu

PSL i Kukiz’15 pisze niedopracowaną ustawę odwołującą się do nieistniejących procedur

Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK referuje propozycję opinii. Henryk Nakonieczny, członek Prezydium KK referuje propozycję opinii. fot.M.Lewandowski

Wprowadzenie emerytur stażowych jest oczekiwane, ale projekt KP PSL-Kukiz’15, który wprowadzając taką możliwość zachowuje jednak wiek emerytalny, daleki jest od postulatu NSZZ „Solidarność”. Ponadto projektodawca uzależnia prawo do takiej emerytury od nieprzystąpienia do OFE i zachowuje sposób ustalania wysokości emerytury w formule zdefiniowanej składki. A taka formuła już nie istnieje. Ponadto firmuje to Władysław Kosiniak-Kamysz, który kilka lat wcześniej firmował podnoszenie wieku emerytalnego.

- Opiniowany projekt jest niedopracowanych i w związku z tym nie zasługuje na pozytywną opinię… Projekt adresuje propozycję wprowadzenia wcześniejszej emerytury do ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. tj. objętych nowym systemem emerytalnym nie zmieniając stosowanej w tym systemie formuły ustalania wysokości emerytury (formuła zdefiniowanej składki). Nie wiadomo więc z jakiego powodu autorzy projektu proponują w art. 1 pkt. 1 lit. c projektu ustawy uzależnienie prawa do tej emerytury od nieprzystąpienia do OFE… - czytamy w opinii Prezydium KK NSZZ „Solidarność”.


Prezydium zwraca też uwagę na brak oceny skutków proponowanej regulacji, co w zestawieniu z błędami uzasadnia tezę o niedopracowaniu projektu.

Koalicja Polska PSL-Kukiz’15 chce umożliwić przechodzenie na wcześniejszą emeryturę ze względu na długi okres ubezpieczenia, a nie jak to postuluje „Solidarność” ze względu na długi okres składkowy. Istotą emerytur stażowych jest bowiem umożliwienie przejścia na wcześniejszą emeryturę bez względu na wiek dla osób, które legitymują się stażem pracy, liczonym według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, bez konieczności spełniania innych warunków. Tymczasem projekt KP PSL-Kukiz’15 takiej zasady nie wprowadza.

- NSZZ „Solidarność” postuluje wprowadzenie do naszego systemu emerytalnego emerytury stażowej, z której mogłyby skorzystać osoby, które bardzo wcześnie bo często jeszcze w okresie nauki zawodu zaczęły podlegać ubezpieczeniom społecznym i  sposób nieprzerwany świadczyły pracę, niejednokrotnie w szczególnych, trudnych i uciążliwych warunkach. Propozycja sformułowania w opiniowanym projekcie nie realizuje tego postulatu. Projekt zawiera bowiem propozycję wprowadzenia do polskiego systemu ubezpieczenia emerytalnego instytucji wcześniejszej emerytury z tytułu dłuższego okresu ubezpieczenia – czytamy w opinii.


Opinia odnosi się również do nieprawdziwych stwierdzeń zawartych w samym uzasadnieniu projektu, że brak jest jakichkolwiek danych co do liczby osób mających wypracowany staż ubezpieczeniowy dający uprawnienie do emerytury jak też liczby osób o stażu zbliżonym do wymaganego.

- Takimi danymi dysponuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i te dane powinny być podstawą debaty na temat docelowego modelu systemu emerytalnego dla osób o długoletnich stażach zawodowych.


Podczas dyskusji w gronie Prezydium KK nad decyzją opiniującą projekt KP PSL-Kukiz’15 podnoszono również kwestię wiarygodności samego zgłaszającego – czego nie ujęto już w opinii. Przypominano, ze Władysław Kosiniak-Kamysz był twarzą wydłużenia wieku emerytalnego wprowadzanego przez koalicję PO-PSL w 2012 r., głosował za wyrzuceniem do kosza 2,5 mln podpisów pod emerytalnym wnioskiem referendalnym i głosował za antypracowniczymi nowelizacjami kodeksu pracy. Dzisiaj na potrzeby kampanii prezydenckiej postępuje dokładnie odwrotnie.

ml

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.