Menu

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod ds. Rozwiazywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

Rozpoczęła się IV kadencja Rady ds. ADR, do której zadań jako organu doradczego Ministra Sprawiedliwości należy mi. in monitorowanie alternatywnych metod rozwiazywania sporów (zwanych ADR) a szczególnie mediacji w zakresie zgodności z wymogami prawa unijnego, proponowanie rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących mediacji, a przede wszystkim  opracowywanie i udoskonalenie modelu mediacji w polskim systemie prawa.

– Dotychczasowe doświadczenia pokazują jak istotnym elementem rozwoju mediacji w Polsce jest upowszechnianie standardów postępowania mediacyjnego, rozbudowa i gwarancja dobrego systemu szkoleń mediatorów oraz stworzenie warunków instytucjonalnych do rozwoju poszczególnych metod ADR – podkreśla Katarzyna Zimmer-Drabczyk (członek Rady IV kadencji) .

Zdaniem Katarzyny Drabczyk zaufanie do mediatora ma podstawowe znaczenie dla wyboru przez strony alternatywnej w stosunku do sądowej drogi rozwiązania konfliktu. Bezstronność mediatora podbudowana zdobytą solidną  wiedzą i doświadczeniem, ma kolosalne znaczenie zarówno w sytuacji konfliktu pomiędzy osobami jak i stronami jakim mogą być pracodawcy i związki zawodowe oraz konfliktu wewnątrz organizacji.  

W III Kadencji Rady udało mi się zainteresować problematyką mediacji wynikającą z ustawy o sporach zbiorowych, pomimo, że działania Rady dotyczą przede wszystkim mediacji sądowych, a także monitorować mediacje pracownicze.

– Cieszę się więc , że po kilkuletniej przerwie rusza „nabór” kandydatów na listę mediatorów przy MRPIPS (uchwala  nr 35 RDS). Zamierzam w przyszłym roku zorganizować spotkanie z mediatorami wskazanymi przez NSZZ „Solidarność” aby poznać problemy z jakimi spotykają się podczas swojej pracy oraz jakich szkoleń oczekują ze strony MRPIPS – mówi Katarzyna Zimmer-Drabczyk

Zadanie, które stoi przed mediatorem nie jest łatwe, szczególnie gdy konflikt zajdzie za daleko. Więc może warto zdecydować się na mediacje wtedy kiedy jest szansa na dialog .

Mediacje pracownicze w Gdańsku

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/spoleczna-rada-ds-alternatywnych-metod-rozwiazywania-sporow-przy-ministrze-sprawiedliwosci

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/mediacje-coraz-bardziej-popularne---spotkanie-w-ministerstwie-sprawiedliwosci

http://www.dialog.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/n.krasuska/Uchwaly%20RDS/Uchwala%20nr%2035.pdf


opr. K ZD

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.