Menu

Zerowy PIT dla młodych od 1 sierpnia br. To już pewne!

Od 1 sierpnia br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy podatkowej wprowadzająca „zerowy PIT” dla osób poniżej 26 roku życia. W efekcie zwolnienie z podatku pozwoli osobom do 26. roku życia np. przy minimalnej pensji 2250 zł brutto zaoszczędzić 1,6 tys. zł w skali roku. Przy średnim wynagrodzeniu około 4900 zł brutto w portfelu zostanie im ok. 4700 zł rocznie, które nie trafią do budżetu państwa.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 24 lipca br. nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzającą „zerowy PIT” dla osób do 26. roku życia – poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Skorzysta z tego rozwiązania około 2 mln osób. W założeniu ma zostać zmniejszony klin podatkowy, czyli różnica między pensją netto pracownika a kwotą, którą firma, zatrudniający, wydaje na jego zatrudnienie.

Nowe rozwiązania w pełni będą wykorzystane od przyszłego roku. Należy jednak zwrócić uwagę, czy nie wystąpi ryzyko obniżenia wynagrodzeń nowo zatrudnianych. Sytuację mogą bowiem chcieć wykorzystać pracodawcy, oferując niższe wynagrodzenia. Resort finansów obliczył, że w ciągu 10 lat działania programu koszt dla budżetu państwa (mniejsze wpływy) wyniosą ok. 25,5 mld zł. Z drugiej strony opcja zerowa może przyczynić się do zmniejszeni zjawiska pracy na czarno i „płacenia pod stołem”, a młodzi ludzie zaczną wcześniej wchodzić na rynek pracy.

- Ustawa wprowadza zmiany polegające na wprowadzeniu zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z przychodów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 p.d.o.f., otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26 roku życia – napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Chodzi o dochody podatników do 26. roku życia w kwocie nieprzekraczającej 85,5 tys. zł rocznie zgodnie z górną granicą pierwszego progu podatkowego.

Zgodnie z nowelizacją, w odniesieniu do przychodów uzyskanych od dnia 1 sierpnia 2019 r. zwolnienie będzie stosowane w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok 2019, chyba że podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, uzyskane od tego płatnika od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., nie później jednak niż do dnia ukończenia 26. roku życia przez podatnika, będą w całości korzystały ze zwolnienia.

Ustawa stanowi przy tym, iż przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu od podatku na podstawie rozwiązania wprowadzonego uchwaloną ustawą nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zwolnienie to płatnik będzie stosował najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym w 2019 r. przychód uzyskany u płatnika przekroczy 35 636,67 zł lub, w którym podatnik ukończy 26 rok życia.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek zwolnienie będzie uwzględniane po raz pierwszy do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. ponad kwotę 35 636 zł) podlegać będzie opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w tym z uwzględnieniem tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku przewidzianych dla małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci.

Uchwalona ustawa wprowadza ponadto zmiany w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tak aby utrzymać dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych oraz oskładkowania przychodów z pracy i z działalności wykonywanej osobiście.

Na podst. www.prezydent.pl ASG

 

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.