Menu

XVII Forum prawników związkowych

6-7 czerwca  br. w Zakopanem odbyło się coroczne Forum Prawników Związkowych, prowadzone przez Katarzynę Zimmer-Drabczyk, kierownika Biura Eksperckiego, Dialogu i Polityki Społecznej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Forum Prawników Związkowych, to cykliczne spotkania o charakterze seminaryjno – konferencyjnym, w których uczestniczą prawnicy pracujący w strukturach NSZZ „Solidarność”, ekonomiści, inni eksperci związkowi oraz zaproszeni goście.  Tegoroczne XVII Forum Prawników Związkowych było poświęcone  kwestiom prawa pracy i polityki społecznej.

Forum otworzył Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Pan Piotr Duda, który podkreślił istotę współpracy międzyregionalnej i wyraził nadzieję na stworzenie krajowej sieci prawników związkowych w strukturach naszej organizacji.

Pani Katarzyna Zimmer – Drabczyk przedstawiła narzędzia promowania procesu legislacyjnego jako element wzmocnienia przepływu informacji pomiędzy strukturami NSZZ „Solidarność”.

Następnie, dr Jakub Szmit przedstawił aktualne zagadnienia związane ze zmianami prawa pracy. W szczególności omówione zostały zmiany zawarte w tzw. ustawie prezydenckiej tj. Ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2019, poz. 1043), która wejdzie w życie z dniem 7 września 2019 r.  

Projekty ustawy są umieszczane  na stronie www.solidarnosc.org.pl w zakładce Dokumenty - Projekty aktów prawnych www.solidarnosc.org.pl/video-lists/projekty-aktow-prawnych2

Pełnomocnik do spraw przeciwdziałania bezrobociu, Daniel Czerwiński szczegółowo omówił zmiany legislacyjne w obszarze rynku pracy.

Następnie uczestnicy Forum wzięli aktywny udział w szkoleniu dotyczącym pracowniczych programów kapitałowych, przeprowadzonym przez przedstawicieli z Polskiego Funduszu Rozwoju. Szkolenie miało aspekt praktyczny, gdyż prowadzący na bieżąco odpowiadali na pytania zadawane przez uczestników szkolenia. Co warte odnotowania szkolący poinformował, iż Polski Fundusz Rozwoju przeprowadza szkolenia o pracowniczych programach kapitałowych na wniosek, więc w przypadku zapotrzebowania na tego typu szkolenie,  struktury Związku mogą kontaktować się z Funduszem w celu ustalenia daty i miejsca szkolenia. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod adresem https://www.mojeppk.pl/

Pierwszy dzień Forum zakończyła ogólna dyskusja na temat spraw bieżących i praktyki stosowania prawa. Drugi dzień Forum rozpoczęła Agata Baranowska – Grycuk z Zespołu Polityki Społecznej KK NSZZ „Solidarność”, przedstawieniem zmian w prawie w kontekście zagadnień polityki społecznej. Omówione zostały główne przepisy i programy rządowe składające się na politykę wsparcia rodzin oraz osób niepełnosprawnych, a także zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wchodzące w życie 1 lipca 2019 r.

Następnie, uczestnicy forum podzielili się swoimi wątpliwościami  co do sposobu wykładni przepisów ustawy o związkach zawodowych podczas wystąpienia  poświęconemu stosowaniu w praktyce ostatnich  zmian w ustawie o związkach zawodowych, które przedstawiła Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego KK NSZZ „Solidarność”.

js

 

Powrót na górę

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.